Sách Trách Nhiệm Hinh Sự Đối Với Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính 2018

Sách Trách Nhiệm Hinh Sự Đối Với Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính 2018

Nhãn hiệu: NXB Công An Nhân Dân Loại: Sách Pháp Luật
Sách Trách Nhiệm Hinh Sự Đối Với Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính 2018
210.000₫ 280.000₫

Sách Trách Nhiệm Hinh Sự Đối Với Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính 2018

 

Tác giả : TS Nguyễn Kim Chi - TS Đỗ Đức Hồng Hà 
Nhà Xuất Bản Công an nhân dân 
Khổ Sách 16 x 24 cm,

Số trang: 592 trang

 

 

Quản lý hành chính là chức năng cơ bản và là bộ phận quan trọng nhất của hoạt động quản lý xã hội. Hội nghị  lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương khóa VII đã nhấn mạnh phải xây dựng một nền hành chính trongh sạch… từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực và hiệu quả  công việc của Nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội.

 Tuy nhiên, trong thời gian qua, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính ở nước ta còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm này vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu một các có hệ thống  quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, đánh giá tổng thể "bức tranh" thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra những kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự nước ta và những giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này, góp phần tôn trọng và bảo đảm trật tự quản lý nhà nước, củng cố và tạo niềm tin vào công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân.

 

Nội dung cuốn sách gồm:

 

Chương 1:  Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

 

Chương 2: Quy định pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính và thực tiễn áp dụng các quy định này.

 

Chương 3: Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ Luật Hình Sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính và giải pháp bảo đảm áp dụng đúng các quy định này.

 

Cuốn sách này là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người nghiên cứu, giảng dạy pháp luật thuộc các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật học, những người tham gia và nhất là những người tiến hành tố tụng hình sự, góp phần xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và áp dụng đúng những quy định có lợi hoặc không có lợi cho bị can, bị cáo.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

2. CƠ SỞ CỦA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

3. HÌNH THỨC CỦA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

4. QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH NÀY

1. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

3. HẠN CHẾ, SAI SÓT, VI PHẠM TRONG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ, SAI SÓT, VI PHẠM ĐÓ

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU TIẾP TỤC HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH

1. YÊU CẦU TIẾP TỤC HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

2. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

KẾT LUẬN

 

PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ KHẢO SÁT 200 BẢN ÁN HÌNH SỰ CẢU TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG 10 NĂM (GIAI ĐOẠN 2008 – 2017)

PHỤ LỤC 2: BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU