SÁCH TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT (PGS.TS. NGUYỄN THỊ THUẬN)

SÁCH TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT (PGS.TS. NGUYỄN THỊ THUẬN)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT (PGS.TS. NGUYỄN THỊ THUẬN)
158.000₫ 225.000₫

SÁCH TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

Tác giả    PGS.TS Nguyễn Thị Thuận
Năm Xuất Bản:   12016
Kích thước:    16 x 24 cm
Nhà Xuất Bản Lao Động
Số trang    562

 

 

Luật quốc tế bao gồm các nguyên tắc, quy phạm pháp luật tồn tại dưới hình thức thành văn hoặc bất thành văn điều chỉnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa các quốc gia và các chủ thể khác nhau của luật quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi quan hệ quốc tế phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu thì việc nghiên cứu, tìm hiểu về luật quốc tế càng có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là với Việt Nam. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục đường lối đối ngoại hòa bình, chủ động, tích cực hôi nhập khu vực và quốc tế. Từ sau khi thống nhất đất nước, chúng ta đã ra nhập một số tổ chức quốc tế liên chính phủ như Liên hợp quốc, ASEAN, WTO…, ký kết và gia nhập nhiều điều ước quốc tế điều chỉnh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phòng chống tội phạm… Với các khuôn khổ hợp tác này, Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình và có những đóng góp không nhỏ cho hợp tác phát triển.

 

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về luật quốc tế và những văn bản pháp luật quốc tế, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Tổng quan về luật quốc tế và các văn bản pháp luật”. Ngoài phần giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản của luật quốc tế, cuốn sách cũng cung cấp một số văn bản pháp luật quốc tế quan trọng, điều chỉnh các lĩnh vực hợp tác quốc tế như Hiến chương liên hiệp quốc, Công ước luât biển năm 1982, Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao, Hiệp ước trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiệp định dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam và Đại hàn dân quốc...

 

 

MỤC LỤC

TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

1. HIẾN CHƯƠNG LIÊN HIỆP QUỐC (1945)

2. QUY CHẾ CỦA TÒA ÁN QUỐC TẾ (1945)

3. CÔNG ƯỚC VIÊN 1961 VỀ QUAN HỆ  NGOẠI GIAO

4. CÔNG ƯỚC VIÊN 1963 VỀ QUAN HỆ LÃNH SỰ

5. CÔNG ƯỚC VIÊN 1969 VỀ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

6. TUYÊN BỐ VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC QUỐC GIA PHÙ HỢP VỚI HIẾN CHƯƠNG LIÊN HIỆP QUỐC (NĂM 1970)

7. HIỆP ĐỊNH CHẤM RỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM (1973)

8. CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (NĂM 1982)

9. HIỆP ĐỊNH MARRAKESH

10. QUY CHẾ ROME VỀ TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ (NĂM 1998)

11. HIỆP ƯỚC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN GIỮA VIỆT NAM – TRUNG QUỐC (KÝ NGÀY 30-12-1999)

12. HIỆP ĐỊNH VỀ DẪN ĐỘ GIỮA CHXHCN VIỆT NAM VÀ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC (NĂM 2003)

13. NGHỊ ĐỊNH THƯ ASEAN VỀ TĂNG CƯỜNG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP (NĂM 2004)

Nhasachphapluat.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU