SÁCH TỘI PHẠM XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

SÁCH TỘI PHẠM XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
Để giúp bạn đọc tìm hiểu một cách có hệ thống về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong pháp luật hình sự Việt Nam, từ lịch sử đến hiện tại, Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu cuốn sách “Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong luật hình sự Việt Nam”
74.000₫ 92.000₫

SÁCH TỘI PHẠM XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

 

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Tất Viễn

Nhà xuất bản Tư Pháp

Khổ sách: 14x20 Cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 296

 

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ chính Trị về chiên lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra mục tiêu “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”.

 

Phấn đấu để thực hiện được mục tiêu đó đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của các cơ quan tư pháp, mà còn phải có sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Hoạt động của các cơ quan tư pháp phải bảo đảm giải quyết đúng đắn, công minh các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính… trên cơ sở pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

Uy tín của quyền tư pháp sẽ được bảo vệ khi các hoạt động tư pháp vận hành bình thường và đúng đắn. Vì vậy, các hoạt động tư pháp được Nhà nước bảo vệ chặt chẽ bằng nhiều biện pháp pháp luật, trong đó có các biện pháp pháp luật hình sự. Ngày từ thời kỳ phong kiến, các đạo luật lớn đã dành phần đáng kể số điều luật để quy định về các tội phạm này. Từ khi chính quyền dân chủ nhân dân được thiết lập năm 1945 đến nay, Nhà nước ta đã có nhiều văn bản pháp luật quy định các tội phạm liên quan đến hoạt động tư pháp, đặc biệt trong lần đầu tiên pháp điển háo pháp luật hình sự, các tội xâm phạm hoạt động tư pháp đã được quy định thành một chương riêng trong Bộ luật hình sự năm 1985. Tương tự, Bộ luật hình sự hiện hành năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015 tiếp tục quy định một chương riêng về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, với những sửa đổi, bổ sung cần thiết phù hợp với yêu cầu đấu tranh, chống tội phạm và chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu một cách có hệ thống về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong pháp luật hình sự Việt Nam, từ lịch sử đến hiện tại, Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu cuốn sách “Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong luật hình sự Việt Nam” Do PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

 

MUC LỤC

 

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

1. KHÁI NIỆM QUYỀN TƯ PHÁP

2. QUYỀN TƯ PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

3. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CHƯƠNG 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN

1. CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT VÀ HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ

2. CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRƯỚC KHI PHÁP ĐIỂN HÓA LẦN THỨ NHẤT (1985)

3. CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG LẦN PHÁP ĐIỂN HÓA THỨ NHẤT (NĂM 1985)

4. CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2009)

5. CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

PHỤ LỤC:

PHỤ LỤC 1: CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1985, BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

PHỤ LỤC 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

PHỤ LỤC 3: CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ THUẬT NGỮ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU