SÁCH THỪA KẾ TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM (TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT)

SÁCH THỪA KẾ TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM (TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
Nhằm góp phần cho việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng những quy định về thừa kế của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành, Nhà Sách Pháp Luật Giới thiệu cuốn sách “Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam” do THs Nguyễn Văn Huy biên soạn.
77.000₫ 96.000₫

SÁCH THỪA KẾ TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM (TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT)

 

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Huy

Nhà xuất bản Tư Pháp

Khổ sách: 14x20cm

Bìa Sách: Bìa mềm

Số trang: 255

Năm Xuất bản: 2018

 

Cũng như pháp luật dân sự nhiều nước trên thế giới, thừa kế luôn được coi là một chế định không thể thiếu trong pháp luật dân sự Việt Nam. Ngay từ pháp luật thời phong kiến, pháp luật thời Pháp thuộc đến pháp luật sau Cách mạng tháng 8 và trong những năm đầu quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, chế định thừa kế luôn được ghi nhận và có vị trính quan trọng trong điều chỉnh các quan hệ dân sự.

 

Kế thừa và phát triển những quy định của Bộ luật dân sự năm 1995, Bộ luật dân sự năm 2005, Bộ luật dân sự năm 2015 (được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) bên cạnh việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhiều chế định pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường, dần tương thích với pháp luật dân sự nhiều nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới để phục vụ tốt hơn cho tiến trình hội nhập quốc tế, chế định pháp luật về kế thừa đã có nhiều đổi mới mang tính đột phá. Cùng với đó, nhiều quan hệ pháp luật thừa kế liên quan trong các lĩnh vực dân sự khác cũng có những điều chỉnh phù hợp.

 

Nhằm góp phần cho việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng những quy định về thừa kế của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành, Nhà Sách Pháp Luật Giới thiệu cuốn sách  “Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam” do THs Nguyễn Văn Huy biên soạn.

 

Trên cơ sở kế thừa những tri thức của nhiều công trình nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm nghiên cứu luật học của tác giả, nội dung cuốn sách luận giải những vấn đề mới nhất về thừa kế trong pháp luật luật dân sự Việt Nam; đưa ra tình huống giả định và hướng giải quyết đối với một số tranh chấp thừa kế thường gặp. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập những nội dung cơ bản trong pháp luật về thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết tranh chấp về thừa kế tại Tòa án nhân dân theo quy định của Pháp luật tố tụng dân sự.

 

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên luật; các nhà hoạt động thực tiễn, cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực liên quan và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu, tuân thủ, áp dụng những quy định về thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỪA KẾ

1. QUYỀN THỪA KẾ

2. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT THỪA KẾ

3. THỜI ĐIỂM, ĐỊA ĐIỂM MỞ THỪA KẾ

4. DI SẢN THỪA KẾ

5. NGƯỜI THỪA KẾ, NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN

6. THỜI HIỆU THỪA KẾ

7. VẤN ĐỀ CHUYỂN HÓA TỪ DI SẢN THÀNH TÀI SẢN CHUNG

CHƯƠNG 2: THỪA KẾ THEO DI CHÚC

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DI CHÚC

2. NGƯỜI LẬP DI CHÚC

3. DI CHÚC HỢP PHÁP VÀ HIỆU  LỰC CỦA DI CHÚC

4. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ DI CHÚC

5. HẠN CHẾ ĐỊNH ĐOẠT DI SẢN THEO DI CHÚC

CHƯƠNG 3: THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

1. KHÁI NIỆM THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

2. CÁC TRƯỜNG HỢP THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

3. NGƯỜI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

4. QUAN HỆ THỪA KẾ GIỮA CON NUÔI VÀ CHA NUÔI, MẸ NUÔI VÀ CHA ĐẺ, MẸ ĐẺ; GIỮA CON RIÊNG VÀ BỐ DƯỢNG, MẸ KẾ

CHƯƠNG 4: THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

1. HỌP MẶT NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ

2. THANH TOÁN DI SẢN THỪA KẾ

3. PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

4. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP THỪA KẾ VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

CHƯƠNG 5: THỦ TỤC KHỞI KIỆN, THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ

1. CÁC DẠNG TRANH CHẤP THỪA KẾ THƯỜNG GẶP

2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN THỪA KẾ TẠI TÒA ÁN

3. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN THỪA KẾ TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

4. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN THỪA KẾ TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU