SÁCH THỜI HIỆU, THỪA KẾ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ (TƯỞNG DUY LƯỢNG)

SÁCH THỜI HIỆU, THỪA KẾ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ (TƯỞNG DUY LƯỢNG)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH THỜI HIỆU, THỪA KẾ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ (TƯỞNG DUY LƯỢNG)
196.000₫ 280.000₫

SÁCH THỜI HIỆU, THỪA KẾ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ (TƯỞNG DUY LƯỢNG)

 

Ngày xuất bản:  11-2017

Nhà Xuất Bản Tư Pháp

Khổ sách: 16 x 24 Cm

Số trang    584

 

Trong xu thế hội nhập và phát triển, để các quan hệ dân sự phát huy được tác dụng tích cực, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh thì phải tạo sự ổn định cho các quan hệ dân sự, từ đó tạo tâm lý yên tâm cho các chủ thể trong giao lưu dân sự. Do đó, pháp luật quy định các thời hạn để các bên có thể lựa chọn cách xử sự cho phù hợp vì lợi ích của mình. Khi kết thúc thời hạn đó trong những điều kiện theo luật định có thể làm phát sinh hay chấm rứt quyền, nghĩa vụ của những chủ thể có liện quan. Thời hạn đó được gọi là thời hiệu.

Qua thực tiễn xét xử cho thấy, việc hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu trong các vụ việc dân sự nói chung, tranh chấp về thừa kế nói riêng đang còn có những quan điểm, ý kiến khác nhau. Cũng vì nguyên nhân này mà có một số vụ việc đường nối giải quyết của các cấp Tòa án không thống nhất, phải xét xử nhiều lần, gây nhiều tốn kém cả về thời gian, công sức, tiền bạc cho cơ quan tiến hành tố tụng cũng như người dân, nhất là đối với những vụ việc thừa kế mà thời điểm mở thừa kế đã diễn ra nhiều năm trước, khi pháp luật có sự thay đổi, các quan hệ đã có nhiều biến động, việc thu  thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn….

Pháp lênh thừa kế 1990 lần đầu tiên đã quy định về thời hiệu thừa kế, là cơ sở cho việc tính thời hiệu thừa kế của các vụ việc đã mở trước, trong và sau khi Pháp lệnh này có hiệu lực. Bộ luật dân sự năm 1995, Bộ luật dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên cơ sở kế thừa và quy định cụ thể hơn đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xác định thời hiệu khởi kiện về thừa kế và các quan hệ pháp luật liên quan. Khi Bộ luật Dân sự 2015 được ban hành đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong kỹ thuật lập pháp, tư duy pháp lý trong việc điều chỉnh các quan hệ dân sự nói chung, quan hệ pháp luật thừa kế nói riêng, đặc biệt là các quy định về thời hiệu thừa kế, thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự.

Với mục đích góp phần nâng cao nhận thức trong thực thi và áp dụng pháp luật ngày một tốt hơn, tạo sự thống nhất trong thực tiễn xét xử, từ đó làm cho các  quy định rất hợp lý, khoa học về thừa kế, về thời hiệu của Bộ luật dân sự có sức sống mạnh mẽ hơn nữa, Nhà xuất bản tư pháp xuất bản cuốn sách Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử của Luật sư, Trọng tài viên Tưởng Duy Lương – Một người có bề dày trong công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, với vốn kiến thức chuyên sâu về lý luận trong lĩnh vực pháp luật dân sự nói chung, pháp luật về thời hiệu, thừa kế nói riêng và kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp xét xử các vụ việc dân sự,  kinh tế.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ trong các cơ quan tư pháp, các luật sư, các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên luât… trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, ứng dụng vào việc xử lý tranh chấp liên quan, đồng thời giúp người dân có thêm vốn kiến thức pháp luật về thời hiệu, thừa kế và giải quyết tranh chấp, có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

 

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỀ THỪA KẾ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP THỪA KẾ ĐÃ QUA 10 NĂM KỂ TỪ THỜI ĐIỂM MỞ THỪA KẾ.

2. SAU THỜI HẠN 10 NĂM, KỂ TỪ THỜI ĐIỂM MỞ THỪA KẾ MỚI KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN THÌ GIẢI QUYẾT THẾ NÀO?

3. THỜI GIAN KHÔNG TÍNH VÀO THỜI HIỆU KHỞI KIỆN – MỘT QUY ĐỊNH NHÂN VĂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC TIỄN.

4. QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG QUY ĐỊNH VỀ BẮT ĐẦU LẠI THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN THỪA KẾ

5. CHIA TÀI SẢN CHUNG LÀ DI SẢN THỪA KẾ - SAI LẦM, THIẾU SÓT TRONG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ HƯỚNG XỬ LÝ

6. ĐÒI LẠI TÀI SẢN LÀ DI SẢN THỪA KẾ VÀ HƯỚNG XỬ LÝ

7. NGHỊ QUYẾT SỐ 103/2006/NQ-UBTVQH11 ĐỐI VỚI GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THAM GIA.

8. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN THỪA KẾ VÀ THỜI ĐIỂM TÍNH THỜI HIỆU THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

9. BÀN VỀ KHÁI NIỆM: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG VÀ TRỞ NGẠI KHÁCH QUAN

10. PHẢI XÁC ĐỊNH LÀ TÀI SẢN CHUNG MỚI ĐÚNG

11. DÙ QUÁ 10 NĂM NHƯNG VẪN CÒN THỜI HIỆU KHỞI KIỆN

12. CHIA TÀI SẢN CHUNG HAY BẮT ĐẦU LẠI THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN THỪA KẾ?

13. MỘT VỤ ÁN CÓ BAO NHIÊU QUAN HỆ PHÁP LUẬT CẦN GIẢI QUYẾT

14. SỬ DỤNG DI SẢN CÓ LÀ CĂN CỨ CHUYỂN HÓA TỪ DI SẢN THÀNH TÀI SẢN CHUNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DI SẢN?

15. SAO LẠI TRẢ HỒ SƠ KHỞI KIỆN?

16. QUẢN LÝ DI SẢN VÀ VIỆC TRẢ THÙ LAO, CHI PHÍ BẢO QUẢN CHO NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN

17. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỜI HẠN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

18. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ THỜI HIỆU QUY ĐỊNH TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

19. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN THỪA KẾ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

20. XÁC ĐỊNH CÁC CHỦ THỂ HƯỞNG DI SẢN THEO THỜI HIỆU VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHỦ THỂ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THEO THỜI HIỆU

21. HƯỚNG DI SẢN THEO THỜI HIỆU – VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

22. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ ÁP DỤNG ĐIỀU 623, ĐIỀU 688 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VỀ THỜI HIỆU THỪA KẾ TRONG TRONG THỰC TIỄN

23. ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ NỘI DUNG ĐƯỢC BỔ SUNG TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 182 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

24. ĐÔI ĐIỀU BĂN KHOĂN VỀ KHOẢN 3 ĐIỀU 7 NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2017/NQ-HĐTP NGÀY 05/5/2017 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO.

25. BAN THÊM VỀ ÁP DỤNG ĐIỀU 623, ĐIỀU 688 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VỀ THỜI HIỆU THỪA KẾ

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU