SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG  HÌNH SỰ NĂM 2015 (TS.ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ)

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG  HÌNH SỰ NĂM 2015 (TS.ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Hồng Đức Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (TS.ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ)
240.000₫ 300.000₫

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG  HÌNH SỰ NĂM 2015 (TS.ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ)


Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Năm Xuất Bản: 2016

Khổ sách: 16 x 24 Cm

Số trang :   698

 

Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Bộ luật này thay thế bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Bộ luật mới có kế thừa và phát triển một bước pháp luật tố tụng hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để triển khaii thi hành nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự và để giúp bạn đọc, đặc biệt là học viên, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng Luật Hình sự được th thuận tiện, chính xác. Tiến Sỹ Đỗ Đức Hồng Hà (Chủ biên) đã so sánh Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 với Bộ luật tố  tụng hình sự năm 2015, tương ứng với từng điều khoản để chỉ raố điểm kế thừa, điểm mới và những điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật tố tụng hình sư năm 2015.

Bằng tâm huyết và sự đầu tư thời gian, công sức rất công phu của nhóm tác giả trong việc rà soát kỹ từng phần, chương mục, điều khoản, điểm, câu, chữ… của cả hai bộ luật, nhóm tác giả đã tìm ra và chỉ rõ bằng cách gạch chân những điểm mới và những điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 so với Bộ luật tố tụng hình năm năm 2003.  Nhờ đó mà cuốn sách này có giá trị thực tế giúp những nhà nghiên cứu, người làm chuyên môn liên quan, học viên và độc giả dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện tìm ra, nắm băt và vận dụng chính xác những điểm kế thừa, điểm mới và những điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Cuốn sách góp phần giúp những người làm chuyên môn xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và áp dụng đúng những quy định có lợi hoặc không có lợi cho bị can, bị cáo.

 

 

MỤC LỤC

LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

BẢNG SO SÁNH: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

PHẦN 1: SO SÁNH NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG GIỮA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

PHẦN 2: SO SÁNH CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG GIỮA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

NGHỊ QUYẾT: VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU