SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2011) VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (Ths. TẠ ĐÌNH TUYÊN)

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2011) VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (Ths. TẠ ĐÌNH TUYÊN)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2011) VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (Ths. TẠ ĐÌNH TUYÊN)
210.000₫ 300.000₫

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2011) VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (Ths. TẠ ĐÌNH TUYÊN)

 

Nhà xuất bản Lao Động
Tác giả: ThS. Tạ Đình Tuyên
Sách gồm 656 trang

Khổ sách:16*24cm
Năm XB:2018

 

Để thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tại nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Quốc hội đã giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật tố tụng dân sự trong toàn dân góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Bộ luật tố tụng dân sự, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến va hướng dẫn bạn đọc tra cứu, áp dung văn ban luật một cách hiệu quả. Nhà Xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách” So sánh Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”. Cuốn sách được biên soạn theo phương pháp so sánh từng điều luật cụ thể của hai Bộ luật và chỉ rõ những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 so với Bộ luật  tố tụng dân sự năm 2004.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và các nhà nghiên cứu, các bạn độc giả dễ dàng tìm hiểu và tra cứu áp dụng trong thực tiễn.

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN THỨ HAI: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

PHẦN THỨ BA: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

PHẦN THỨ TƯ: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

PHẦN THỨ BẢY: SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI.

PHẦN THỨ TÁM: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CSO YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

PHẦN THỨ CHÍN: THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN

PHẦN THỨ MƯỜI: XỬ LÝ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU