SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2009) VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2009) VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2009) VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
245.000₫ 350.000₫

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2009) VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

 

Tác giả: Lê Nga

Nhà Xuất Lao Động

Khổ sách: 19x27 Cm

Trọng Lượng: 1000 gr

Bìa sách: Bìa Mềm

Năm XB: 2016

Số trang: 416

 

 

Quá trình thực hiện Bộ luật hình sự năm 1985 đã bộc lộ nhiều bất cập và hạn chế đòi hỏi phải sớm khắc phục. Trước thực trạng đó, ngày 21/12/1999, Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa X đã thông qua Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Sau 10 năm thực hiện, Bộ luật Hình sự năm 1999 đã thể hiện một số khuyết điểm như: chưa cập nhật và thể chế hóa những quan điểm, đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng ta về cải cách tư pháp; quy định về các yếu tố cấu thành một số tội phạm còn chưa cụ thể, rõ ràng nên gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử; một số quy định thể hiện trong thực tiễn không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi lớn.

Trước tình hình nêu trên, ngày 19/6/2009, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình Sự. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 là một bước kế thừa và pháp triển mới nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan và bức thiết của công tác đấu tranh, phòng tội phạm trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong quá trình hơn 6 năm thực hiện, Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 chưa thể khắc phục được đầy đủ, toàn diện những bất cập trong thực tiễn như: nhiều tội phạm mới phát sinh chưa kịp thời bổ sung, nhất là các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, chứng khoán, môi trường; Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 ra đời trong điều kiện nước ta chưa hội nhập sâu vào kinh tế thế giới nên một số quy định chưa phản ánh được những đặc điểm, yêu cầu chống tội phạm mang tính quốc tế…

Những bất cập, hạn chế nêu trên đòi hỏi cần thiết tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ luật Hình Sự. Đáp ứng yêu cầu đó, ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XII đã thông qua Bộ luật Hình Sự năm 2015.

Để thuận tiện cho việc tra cứu trong công tác nghiên cứu, học tập, vận dụng tổ chức thực hiện đầy đủ, chính xác các quy định của Bộ luật Hình sự. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “So sánh Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Bộ luật hình sự năm 2015.

Nội dung cuốn sách là toàn bộ hai văn bản luật trên, được trình bày dưới dạng bảng so sánh đối chiếu sự khác nhau giữa hai bộ luật.

 

MỤC LỤC

LỆNH SỐ 33/2015/L-CTN NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2015 của Chủ tịch nước về việc công bố luật

NGHỊ QUYẾT SỐ 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật Hình Sự

Bảng so sánh Bộ luật Hình Sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Bộ luật Hình sự năm 2015

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU