SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 (Ths. TẠ ĐÌNH TUYÊN)

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 (Ths. TẠ ĐÌNH TUYÊN)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Hồng Đức Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 (Ths. TẠ ĐÌNH TUYÊN)
158.000₫ 225.000₫

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 (Ths. TẠ ĐÌNH TUYÊN)

 

Tác giả:    ThS. Tạ Đình Tuyên
Ngày xuất bản:    11-2016
Kích thước    16 x 24 cm
Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Loại bìa:    Bìa mềm
Số trang:   478

 

Ngày 24/11/2015, tại kỳ hợp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017 và thay thế Bộ luật dân sự năm 2005. Bộ luật dân  sự là một trong những đạo luật quan trọng, là luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ hội nhập quốc tế, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

Để thi hành Bộ luật dấn sự năm 2015, tại Nghị quyết số 111/2015/QG13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo, Quôc hội đã phân công Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của Bộ luật dân sự năm 2015 và phối hợp với Ủy ban Trung ương Mật trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật dân sự năm 2015.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn bạn đọc ra cứu áp dụng văn bản luật một cách hiệu quả. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “so sánh Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015). Cuốn sách được biên soạn theo phương pháp so sánh từng điều luật cụ thể của hai Bộ luật và chỉ rõ những điểm mới, những điểm được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật dân sự năm 2015 so với Bộ luật dân sự năm 2005. Việc so sánh Hai bộ luật góp phần làm rõ việc sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự năm 2005 để đảm bảo Bộ luật dân sự thực sự phát huy được vai trò cơ bản trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, thấy rõ sự kế thừa và phát triển các quy định còn phù hợp với thực tiễn của pháp luật dân sự, cũng như các giá trị văn hóa, tập quán, truyền thống đạo đức tôt đẹp của Việt Nam.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp độc giả nghiên cứu và áp dụng Bộ luật dân sự vào các quan hệ dân sự trong thực tiễn cuộc sống.

 

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN THỨ HAI: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU

PHẦN THỨ BA: NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

PHẦN THỨ TƯ: THỪA KẾ

PHẦN THỨ NĂM: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

PHẦN THỨ SAU: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU