SÁCH NHỮNG NỘI DUNG MỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

SÁCH NHỮNG NỘI DUNG MỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH NHỮNG NỘI DUNG MỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
112.000₫ 150.000₫

SÁCH NHỮNG NỘI DUNG MỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

 

Tác giả: Ts Vũ Gia Lâm- Đại học luật Hà Nội

Nhà xuất bản: Tư Pháp Phát hành: 2017

Số trang: 660

Khổ sách: 14,5 x 20,5cm

Trọng Lượng: 500 gram

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu mang tính thời sự trong bối cảnh Luật tố tụng hình sự năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2018. Nhà xuất bản tư pháp xuất bản Tư Pháp xuất bản cuốn sách “Những nội dung mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015” của TS. Vũ Gia Lâm  - Trưởng bộ môn Luật Tố tụng hình Sự, Đại học luật Hà Nội.

Nội dung cuốn sách đề cập đến bối cảnh ra đời, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng và những nội dung mới cơ bản của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Cuốn sách là tài liệu tham giảo giá trị cho những nhà chuyên môn, các giảng viên, sinh viên luật và những người quan tâm đến lĩnh vực tố tụng hình sự.

 

MỤC LỤC

PHẦN A: NHỮNG NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 2: QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 3: BỐ CỤC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 4: NHỮNG NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT.

PHẦN B: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐIỊNH CHUNG

CHƯƠNG 2: KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

CHƯƠNG 3: TRUY TỐ

CHƯƠNG 4: XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

CHƯƠNG 6: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 7: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG 8: HỢP TÁC QUỐC TẾ

CHƯƠNG 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU