SÁCH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2017 (BỘ TÀI CHÍNH)

SÁCH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2017 (BỘ TÀI CHÍNH)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
SÁCH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2017 (BỘ TÀI CHÍNH) Trong một cơ quan, đơn vị có một bộ...
268.000₫ 335.000₫

SÁCH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2017 (BỘ TÀI CHÍNH)

 

Trong một cơ quan, đơn vị có một bộ phận không thể thiếu được ddos là bộ máy kế toán. Bộ máy này có nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về kinh tế, tài chính…

 

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán làm cho đơn vị kế toán của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vai trò của kế toán trưởng rất quan trọng, giúp lãnh đạo đơn vị nắm được tình hình tài chính, từ đó đề ra được các kế hoạch và chiến lược đúng đắn, góp phần quyết định cho sự phát triển bền vững của đơn vị.

 

Vừa qua, Quốc Hội, Chính Phủ, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn như Luật Kế Toán, các nghị quyết, nghị định, thông tư hướng dẫn về công tác kế toán, xây dựng dự toán ngân sách 2017, chế độ quản lý ngân quỹ, thanh toán vốn đầu tư, cơ chế tự chủ, hướng dẫn mua sắm, quản lý, sử đụng tài sản Nhà nước…

 

Để giúp kế toán trưởng nói riêng về bộ máy kế toán nói chung nắm bắt được các thông tin mới nhất, nâng cao năng lực quản lý tài chính, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách “Nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị Hành chính sự nghiệp”

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: LUẬT KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN VÀ VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

PHẦN II: CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÂN BỔ VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2017

 

PHẦN III: CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

 

PHẦN IV: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU