SÁCH LUẬT TRỒNG TRỌT - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

SÁCH LUẬT TRỒNG TRỌT - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
Sách Luật trồng trọt quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.
16.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT TRỒNG TRỌT - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

 

Tác Giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật

Khô sách: 13x19Cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 88

 

Sách Luật trồng trọt  quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

 

MỤC LỤC

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 9)

Chương II. GIỐNG CÂY TRỒNG 

Mục 1. NGHIÊN CỨU, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO TỒN NGUỒN GEN GIỐNG CÂY TRỒNG (ĐIỀU 10 ĐẾN ĐIỀU 12)

Mục 2. CÔNG NHẬN LƯU HÀNH VÀ TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG (ĐIỀU 13 ĐẾN ĐIỀU 17)

Mục 3. KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG (ĐIỀU 18 ĐẾN ĐIỀU 21)

Mục 4. SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN GIỐNG CÂY TRỒNG (ĐIỀU 22 ĐẾN ĐIỀU 24)

Mục 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG (ĐIỀU 25 ĐẾN ĐIỀU 27)

Mục 6. XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG (ĐIỀU 28 ĐẾN ĐIỀU 29)

Mục 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG (ĐIỀU 30 ĐẾN ĐIỀU 35)

Chương III. PHÂN BÓN

Mục 1. CÔNG NHẬN PHÂN BÓN LƯU HÀNH VÀ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN (ĐIỀU 36 ĐẾN ĐIỀU 40)

Mục 2. SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN PHÂN BÓN (ĐIỀU 41 ĐẾN ĐIỀU 42)

Mục 3. XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN (ĐIỀU 43 ĐẾN ĐIỀU ĐIỀU 44)

Mục 4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, TÊN, NHÃN, QUẢNG CÁO PHÂN BÓN (ĐIỀU 45 ĐẾN ĐIỀU 49)

Mục 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN (ĐIỀU 50 ĐẾN ĐIỀU 54)

Chương IV. CANH TÁC 

Mục 1. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRONG CANH TÁC (ĐIỀU 55 ĐẾN ĐIỀU 59)

Mục 2. SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TRONG CANH TÁC (ĐIỀU 60 ĐẾN ĐIỀU 61)

Mục 3. PHÁT TRIỂN VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẬP TRUNG VÀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT (ĐIỀU 62 ĐẾN ĐIỀU 64)

Mục 4. QUY TRÌNH SẢN XUẤT, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ CƠ GIỚI HÓA TRONG CANH TÁC (ĐIỀU 65 ĐẾN ĐIỀU 67)

Mục 5. CANH TÁC HỮU CƠ (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 69)

Mục 6. CANH TÁC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (ĐIỀU 70 ĐẾN ĐIỀU 72)

Mục 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CANH TÁC (ĐIỀU 73 ĐẾN ĐIỀU 74)

Chương V. THU HOẠCH, SƠ CHẾ, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÂY TRỒNG (ĐIỀU 75 ĐẾN ĐIỀU 81)

Chương VI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT (ĐIỀU 82 ĐẾN ĐIỀU 83)

Chương VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 84 ĐẾN ĐIỀU 85)

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT TỐ CÁO

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT QUY HOẠCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY SẢN

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT ĐƯỜNG SẮT

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY LỢI

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐIỆN LỰC

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT CẢNH VỆ

10.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THỪA KẾ

19.000₫ 27.000₫

SÁCH LUẬT BÁO CHÍ

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT DU LỊCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT XUẤT BẢN

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT DẠY NGHỀ

13.000₫ 18.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU