SÁCH LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NĂM 2008, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2014, 2016 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

SÁCH LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NĂM 2008, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2014, 2016 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NĂM 2008, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2014, 2016 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
14.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NĂM 2008, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2014, 2016 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

 

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Khổ sách: 14x 20 cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 110

 

Nội dung cuốn sách gồm Luật thuế tiêu thu đặc biệt năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016 và 5 nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật này. Cụ thể:

 

+  Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã được nhất thể hóa từ bốn văn bản luật đó là: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế năm 2016.

 

+  5 nghị định, thông tư gồm:

Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (Trích);

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24-11-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (Trích);

Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06-3-2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24-11-2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016 của Bộ Tài chính).

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT CHỨNG KHOÁN

21.000₫ 30.000₫

SÁCH LUẬT HỢP TÁC XÃ

18.000₫ 25.000₫

Sách luật doanh nghiệp

21.000₫ 30.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU