SÁCH LUẬT THI HÀNH TAM GIỮ, TẠM GIAM (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

SÁCH LUẬT THI HÀNH TAM GIỮ, TẠM GIAM (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH LUẬT THI HÀNH TAM GIỮ, TẠM GIAM (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
12.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THI HÀNH TAM GIỮ, TẠM GIAM (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
 
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật
Khổ sách: 13x19cm
Bìa sách: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2018
Số Trang: 84

Nội dung chi tiết cuốn sách:

+  Lệnh công bố Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
+ Toàn văn Luật gồm: 11 chương với 73 điều Luật này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ tạm giữ, tạm giam và giám sát việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; về khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam và quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan.

MỤC LỤC

* Lệnh số về việc công bố Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

* Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM
CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

CHƯƠNG V: CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN,PHỤ NỮ CÓ THAI HOẶC NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI

CHƯƠNG VI: CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH ĐANG BỊ TẠM GIAM

CHƯƠNG VII: BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHƯƠNG VIII: KIỂM SÁT QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHƯƠNG IX: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ , THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM CHƯƠNG XI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!
 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU