SÁCH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH (HIỆN HÀNH)

SÁCH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH (HIỆN HÀNH)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH (HIỆN HÀNH)
21.000₫ 28.000₫

SÁCH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH (HIỆN HÀNH)

 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật

Khổ sách: 13x19cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2019

Số Trang: 136

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019.

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước

Điều 6. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đa dạng sinh học

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thông tin mạng

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 của Luật Chứng khoán

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Luật Quảng cáo

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị

Điều 30. Bỏ từ, cụm từ tại các luật

Điều 31. Hiệu lực thi hành

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT XÂY DỰNG

24.000₫ 30.000₫

SÁCH LUẬT NHÀ Ở

24.000₫ 30.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU