Sách Luật Quy Hoạch - Những Vấn Đề Cần Thiết Trong Công Tác Quản Lý Quy Hoạch Về Xây Dựng, Đô Thị, Đất Đai, Môi Trường, Thủy Lợi, Nông Thôn Mới Và Quy Hoạch Rừng

Sách Luật Quy Hoạch - Những Vấn Đề Cần Thiết Trong Công Tác Quản Lý Quy Hoạch Về Xây Dựng, Đô Thị, Đất Đai, Môi Trường, Thủy Lợi, Nông Thôn Mới Và Quy Hoạch Rừng

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
Sách Luật Quy Hoạch - Những Vấn Đề Cần Thiết Trong Công Tác Quản Lý Quy Hoạch Về Xây Dựng, Đô Thị, Đất Đai, Môi Trường, Thủy Lợi, Nông Thôn Mới Và Quy Hoạch Rừng
245.000₫ 350.000₫

Sách Luật Quy Hoạch - Những Vấn Đề Cần Thiết Trong Công Tác Quản Lý Quy Hoạch Về Xây Dựng, Đô Thị, Đất Đai, Môi Trường, Thủy Lợi, Nông Thôn Mới Và Quy Hoạch Rừng

 

NXB: Lao Động

Khổ sách: 20x28cm

Năm XB: 2018

Số Trang: 400

 

Trước thực trạng công tác quy hoạch của Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, việc xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch đã nhận được sự kỳ vọng và quan tâm lớn của xã hội trong thời gian qua. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017,  bao gồm 6 Chương, 59 Điều và 3 Phụ lục. Luật quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoặch trong hệ thống quy hoặch quốc gia; quản lý nhà nước trong hoặt địng quy hoặch. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Các quy định của Luật về lập, thẩm định quy hoặch cấp quốc gia, quy hoặch vùng, quy hoặch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2018.


Thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ, Ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch như: Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 21/11/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017  hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017  về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn...


Nhằm giúp các cấp chính quyền, cán bộ quy hoạch và những người quan tâm đến công tác quy hoạch  thuận tiện trong việc áp dụng, nghiên cứu, Nhà Xuất bản Lao Động cho xuất bản quyển sách:


Sách Luật Quy Hoạch - Những Vấn Đề Cần Thiết Trong Công Tác Quản Lý Quy Hoạch Về Xây Dựng, Đô Thị, Đất Đai, Môi Trường, Thủy Lợi, Nông Thôn Mới Và Quy Hoạch Rừng
 
 
Nội Dung Cuốn Sách Gồm Các Phần Chính Sau:


Phần Thứ Nhất: Một Số Vấn Đề Về Quy Hoạch Tại Việt Nam Hiện Nay


Phần Thứ Hai: Luật Quy Hoạch Năm 2017


Phần Thứ Ba: Luật Xây Dựng & Các Quy Định Về Quy Hoạch Xây Dựng


Phần Thứ Tư: Hướng Dẫn Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn, Quy Hoạch Rừng, Quy Hoạch Thủy Lợi


Phần Thứ Năm: Điều Chỉnh Quy Hoạch, Lập Kế Hoạch Sử Dụng Đất


Phần Thứ Sáu: Hướng Dẫn Xác Định, Quản Lý Chi Phí Quy Hoạch & Thu, Nộp Lệ Phí Cấp Giấy Phép Quy Hoạch


Phần Thứ Bảy: Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật; Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển, Quản Lý Và Sử Dụng Nhà Ở
 

 
Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU