Sách Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Và Những Quy Định Mới Về Đầu Tư, Mua Sắm, Sử Dụng, Điều Chuyển, Thanh Lý, Bán Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức

Sách Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Và Những Quy Định Mới Về Đầu Tư, Mua Sắm, Sử Dụng, Điều Chuyển, Thanh Lý, Bán Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
Sách Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Và Những Quy Định Mới Về Đầu Tư, Mua Sắm, Sử Dụng, Điều Chuyển, Thanh Lý, Bán Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức
245.000₫ 350.000₫

Sách Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Và Những Quy Định Mới Về Đầu Tư, Mua Sắm, Sử Dụng, Điều Chuyển, Thanh Lý, Bán Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức

 

Nhà Xuất Bản Lao Động

Năm XB: 2017

Khổ Sách: 19 X 27 Cm

Số Trang: 416 trang

 

 

Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do vậy, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công được coi là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đứng đầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị được đầu tư, mua sắm trang bị tài sản. Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục những hạn chế và bất cập trong Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ngày 21/6/2017, Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản công số: 15/2017/QH14 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018).


Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc cập nhật và tra cứu những văn bản pháp luật mới của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công, cũng như các quy định có liên quan khác, Nhà xuất bản Lao Động  bản cuốn sách: “Sách Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Và Những Quy Định Mới Về Đầu Tư, Mua Sắm, Sử Dụng, Điều Chuyển, Thanh Lý, Bán Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức”


Nội dung cuốn sách, ngoài phần thứ nhất trình bày dưới dạng văn bản, những phần còn lại được trình bày theo dạng tra cứu:


Phần thứ nhất: Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;


Phần thứ hai: Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước;


Phần thứ ba: Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;


Phần thứ tư: Điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước và quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước;


Phần thứ năm: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;


Phần thứ sáu: Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định;


Phần thứ bảy: Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT TỐ CÁO

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT QUY HOẠCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY SẢN

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT ĐƯỜNG SẮT

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY LỢI

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐIỆN LỰC

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT CẢNH VỆ

10.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THỪA KẾ

19.000₫ 27.000₫

SÁCH LUẬT BÁO CHÍ

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT DU LỊCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT XUẤT BẢN

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT DẠY NGHỀ

13.000₫ 18.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU