SÁCH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

SÁCH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
Sách Luật quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017. Luật gồm 10 chương và 134 điều, quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công;
24.000₫ 30.000₫

SÁCH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

 

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật
Khổ sách: 13x19cm
Bìa sách: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 140

 

Sách Luật quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017. Luật gồm 10 chương và 134 điều, quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

MỤC LỤC

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 11)

Chương II. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN CÔNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG (ĐIỀU 12 ĐẾN ĐIỀU 19)

Chương III. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ (ĐIỀU 20 ĐẾN ĐIỀU 73)

Chương IV. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG (ĐIỀU 74 ĐẾN ĐIỀU 96)

Chương V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 97 ĐẾN ĐIỀU 99)

Chương VI. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN (ĐIỀU 100 ĐẾN ĐIỀU 112)

Chương VII. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN (ĐIỀU 113 ĐẾN ĐIỀU 124)

Chương VIII. HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CÔNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI SẢN CÔNG (ĐIỀU 125 ĐẾN ĐIỀU 129)

Chương IX. DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN CÔNG (ĐIỀU 130 ĐẾN ĐIỀU 132)

Chương X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 133 ĐẾN ĐIỀU 134)

 

Nhà Sách Pháp Luật Trân Trọng Giới Thiệu!

 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU