SÁCH LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ HIỆN HÀNH (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

SÁCH LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ HIỆN HÀNH (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ HIỆN HÀNH (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
12.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ HIỆN HÀNH (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

 

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự Thật
Khổ sách: 13x19 cm
Bìa sách: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 72

 

Luật phí và lệ phí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. 

 

Sự ra đời của luật khắc phục những điểm chưa phù hợp của Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001, bảo đảm việc thực hiện các chủ trương của Đảng như: Thông báo số 37-TB/TW ngày 26-5-2011 của Bộ Chính trị kết luận về Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công, Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09-8-2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Thông báo số 37-TB/TW... 

 

Luật gồm 6 chương, 25 điều, quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí

 

Nhà Sách Pháp Luật Trân trọng giới thiệu!


 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT TỐ CÁO

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT QUY HOẠCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY SẢN

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT ĐƯỜNG SẮT

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY LỢI

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐIỆN LỰC

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT CẢNH VỆ

10.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THỪA KẾ

19.000₫ 27.000₫

SÁCH LUẬT BÁO CHÍ

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT DU LỊCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT XUẤT BẢN

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT DẠY NGHỀ

13.000₫ 18.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU