SÁCH LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH DẪN THI HÀNH  (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

SÁCH LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH DẪN THI HÀNH  (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH DẪN THI HÀNH (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
40.000₫ 50.000₫

SÁCH LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH DẪN THI HÀNH  (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

 

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Khổ sách: 13 x 19 cm
Bìa sách: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 312

 

Luật nhà ở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25-11- 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7- 2015.


Luật quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Luật nhà ở năm 2014 thay thế Luật nhà ở năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nghị quyết số 19/2008/QH12.


Để bảo đảm thực thi Luật nhà ở có hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10- 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10-12- 2015, thay thế các Nghị định số 51/2009/NĐ-CP, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP, Nghị định số 84/2013/NĐ-CP.

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT XÂY DỰNG

24.000₫ 30.000₫

SÁCH LUẬT NHÀ Ở

24.000₫ 30.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU