Sách Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Và Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Chi Tiêu Trong Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp

Sách Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Và Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Chi Tiêu Trong Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Hồng Đức Loại: Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Sách Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Và Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Chi Tiêu Trong Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp ...
245.000₫ 350.000₫

Sách Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Và Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Chi Tiêu Trong Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp

 

Nhà XB: Hồng Đức

Năm XB: 2017

Khổ Sách: 20x28 Cm

Số trang: 408 Trang

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu cuốn sách Luật ngân sách Nhà nước, hệ thống mục lục ngân sách và hướng dẫn mới nhất về quản lý chi tiêu trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, do tác giả Quý Lâm biên soạn. Sách do nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản tháng 8 năm 2017, nội dung cuốn sách đã cập nhật đầy đủ các văn bản hướng dẫn luật ngân sách nhà nước và hệ thống mục lục ngân sách.


Ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Tăng cường quản lý ngân quỹ nhà nước, đổi mới công tác quản lý chi tiêu sẽ tạo điều kiện tăng thu ngân sách và sử dụng ngân sách sẽ tiết kiệm và có hiệu quả hơn. Giúp chúng ta sớm đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.


Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như:

 

TT số 30/2017/TT-BTC ngày 18-4-2017 Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước;

 

NĐ số 31/2017/NĐ-CP ngày 23-3-2017 Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

 

QĐ số 12/2017/QĐ-TTG ngày 22-4-2017 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương;

 

NĐ số 47/2017/NĐ-CP ngày 24-04-2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; TT số 40/2017/TT-BTC ngày 28-4-2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

 

TT số 02/2017/TT-BNV ngày 12-05-2017 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội;

 

NĐ số 163/2016/NĐ-CP ngày 21-12-2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

TT số 324/2016/TT-BTC ngày 21-12-2016 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước...


Để kịp thời giúp cán bộ làm công tác kế toán nắm bắt những thông tin mới trên, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: "Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Và Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Chi Tiêu Trong Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp".
 
Sách Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Và Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Chi Tiêu Trong Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp.
 
Nội dung cuốn sách bao gồm những vấn đề sau:


Phần I: Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành; 


Phần II: Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Áp Dụng Từ Năm Ngân Sách 2017); 


Phần III: Nguyên Tắc Và Các Nghiệp Vụ Quản Lý Ngân Quỹ Nhà Nước; 


Phần IV: Quy Chế Lập, Thẩm Tra, Quyết Định Kế Hoạch Tài Chính Và Đầu Tư Công Giai Đoạn 2016-2020; 


Phần V: Định Mức Phân Bổ Nguồn Vốn Ngân Sách Và Lập Dự Toán, Quyết Toán Kinh Phí Nhà Nước; 


Phần VI: Hướng Dẫn Hoạt Động Quản Lý Tài Chính Và Công Khai Tài Chính Nhà Nước; 


Phần VII: Quy Định Mới Về Cơ Chế Tự Chủ Tài Chính Tại Các Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Và Sự Nghiệp Khác; 


Phần VIII: Chính Sách Tiền Lương Và Chế Độ Công Tác Phí, Chi Tiêu Hội Nghị.


Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với lãnh đạo và cán bộ các cơ quan đơn vị sự nghiệp.
 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT TỐ CÁO

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT QUY HOẠCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY SẢN

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT ĐƯỜNG SẮT

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY LỢI

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐIỆN LỰC

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT CẢNH VỆ

10.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THỪA KẾ

19.000₫ 27.000₫

SÁCH LUẬT BÁO CHÍ

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT DU LỊCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT XUẤT BẢN

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT DẠY NGHỀ

13.000₫ 18.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU