SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
112.000₫ 150.000₫

SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

 

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Nhà Xuất Bản Lao Động

Khổ sách: 14x20cm

Trọng Lượng: 500 gr

Bìa sách: Bìa Mềm

Năm XB: 2016

Số trang: 637

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

CHUONWG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 17)

CHƯƠNG 2: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 18 ĐẾN ĐIỀU 46)

CHƯƠNG 3: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (

MỤC 1: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (ĐIỀU 47 ĐẾN ĐIỀU 72)

MỤC 2: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (ĐIỀU 73 ĐẾN ĐIỀU 87)

CHƯƠNG 4: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (ĐIỀU 88 ĐẾN ĐIỀU 109)

CHƯƠNG 5: CÔNG TY CỔ PHẦN (ĐIỀU 110 ĐẾN ĐIỀU 171)

CHƯƠNG 6: CÔNG TY HỢP DANH (ĐIỀU 172 ĐẾN ĐIỀU 182)

CHƯƠNG 7: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (ĐIỀU 183 ĐẾN ĐIỀU 187)

CHƯƠNG 8: NHÓM CÔNG TY (ĐIỀU 188 ĐẾN ĐIỀU 191)

CHƯƠNG 9: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 192 ĐẾN ĐIỀU 207)

CHƯƠNG 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN (ĐIỀU 208 ĐẾN ĐIỀU 213)

PHẦN HAI: NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2015/NĐ-CP NGÀY 19/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 21)

PHẦN BA: NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14/5/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHỆP

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 12)

CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 13 ĐẾN ĐIỀU 16)

CHƯƠNG 3: ĐĂNG KÝ TÊN DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 17 ĐẾN ĐIỀU 20)

CHƯƠNG 4: HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH (ĐIỀU 21 ĐẾN ĐIỀU 34)

CHƯƠNG 5: ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ (ĐIỀU 35 ĐẾN ĐIỀU 39)

CHƯƠNG 6: HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 40 ĐẾN ĐIỀU 56)

CHƯƠNG 7: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH, CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 57 ĐẾN ĐIỀU 65)

CHƯƠNG 8: ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH (ĐIỀU 66 ĐẾN ĐIỀU 83)

PHẦN 4: THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01/12/2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 20)

PHẦN 5: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC NGÀY 23/2/2016 CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUÓC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN THUẾ (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 24)

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU