SÁCH LUẬT CƠ ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI HIỆN HÀNH (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

SÁCH LUẬT CƠ ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI HIỆN HÀNH (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH LUẬT CƠ ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI HIỆN HÀNH (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
10.000₫ 12.000₫

SÁCH LUẬT CƠ ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI HIỆN HÀNH (NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

 

Tác Giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Khổ sách: 13x19cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 44

 

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18-6-2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 02-9-2009, thay thế Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 và Pháp lệnh Về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993. Luật này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và quản lý nhà nước đối với cơ quan đại diện.

 

Sau gần 10 năm thực hiện, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới, một số nội dung của Luật đã bất cập, cần được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, ngày 21-11-2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018. Luật bao gồm 6 chương, 36 điều.

 

Cuốn sách Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (hiện hành), (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản là nhất thể hóa của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 2017.

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU