SÁCH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

SÁCH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
126.000₫ 157.000₫

SÁCH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

 

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Khổ sách: 13x19cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 770

 

Môi trường là một hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. Chính vì vậy, vấn đề ô nhiễm mội trường sống, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quá trình thay đổi khí hậu toàn cầu đang là những thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

 

Trong dòng chảy của chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường đầy đủ, hoàn thiện và hiệu lực, hiệu quả.

 

Luật bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/QH13) được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 23-6-2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015 thay thế Luật Bảo vệ môi trường 2015. Luật quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. Chính phủ, các bộ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành Luật.

 

Cuốn sách Luật Bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là một hệ thống các văn bản pháp luật về môi trường, được sắp xếp khoa học thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT TỐ CÁO

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT QUY HOẠCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY SẢN

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT ĐƯỜNG SẮT

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY LỢI

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐIỆN LỰC

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT CẢNH VỆ

10.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THỪA KẾ

19.000₫ 27.000₫

SÁCH LUẬT BÁO CHÍ

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT DU LỊCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT XUẤT BẢN

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT DẠY NGHỀ

13.000₫ 18.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU