Sách Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019 & Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao Tài Sản Cố Định

Sách Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019 & Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao Tài Sản Cố Định

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Pháp Luật
Sách Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019 & Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao Tài Sản Cố Định
245.000₫ 350.000₫

Sách Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019 & Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao Tài Sản Cố Định

 

Nhà XB: Tài Chính

Năm XB: 2018

Khổ sách: 20x28cm

Số trang: 410 trang  

 

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam liên kết với Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019 & Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao Tài Sản Cố Định Tại Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Doanh Nghiệp. 

 

Ngày 08-6-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.

 

Ngày 07-05-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16-04-2018 Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28-3-2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

 

Phần thứ nhất:  Luật Kế toán và quy định chi tiết thi hành

 

Phần thứ hai: Luật Phí, lệ phí và quy định chi tiết thi hành

 

Phần thứ ba: Quy định về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

 

Phần thứ tư: Hướng dẫn quản lý và kiểm soát thu, chi qua kho bạc nhà nước

 

Phần thứ năm: Quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước

 

Phần thứ sáu: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

 

Phần thứ bảy: Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

 

Phần thứ tám: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU