SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107

SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107 Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB: Tài Chính ...
245.000₫ 350.000₫

SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107

 

Tác giả: Nhiều Tác Giả

NXB: Tài Chính

Năm XB: 2018

Số Trang: 366

 

Hiện nay công tác kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán HCSN.

Với việc áp dụng CĐKT theo Thông tư số 107 đã làm thay đổi khá căn bản nội dung và phương pháp kế toán ở các đơn vị HCSN của nước ta. Những thay đổi này phù hợp với định hướng chuyển sang áp dụng cơ sở dồn tích cho kế toán Hành chính sự nghiệp và đã có sự tương thích khá cao với CMKT công quốc tế (IPSAS). Qua việc áp dụng chế độ kế toán này sẽ giúp cho thông tin kế toán do các đơn vị HCSN cung cấp nâng cao được tính minh bạch và tính hữu dụng cho các đối tượng sử dụng có liên quan. Chính điều này sẽ đảm bảo cho sự chấp nhận rộng rãi của các đối tượng sử dụng trong nước và quốc tế đối với thông tin do đơn vị HCSN cung cấp.

Nhằm giúp các bạn đang công tác kế toán tại các đơn vị HCSN cũng như các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán có các tài liệu tham khảo để thực hành Kế toán HCSN theo CĐKT mới, PGS. TS. Võ Văn Nhị - TS. Phạm Ngọc Toàn (ĐH Kinh tế TP.HCM), ThS. Lê Quang Mẫn (ĐH Tài chính Makerting), ThS. Nguyễn Thị Huyền Trâm (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), ThS. Hồ Xuân Hữu (ĐH Sài Gòn) cùng biên soạn cuốn sách: “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC”.

Sách do nhà xuất bản Tài Chính xuất bản bao gồm 2 phần:

Phần I. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THEO  CÁC KHOẢN MỤC CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THEO CÁC TÀI KHOẢN CÓ LIÊN QUAN (GỒM CẢ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA)

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN PHẢI THU, CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC VÀ HÀNG TỒN KHO

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

CHƯƠNG 3: CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN DOANH LIÊN KẾT

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ  VÀ CÁC LOẠI VỐN, QUỸ

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC KHOAN THU – CHI VÀ CHÊNH LỆCH THU CHI CỦA HOẠT ĐỘNG  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Phần II. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

2. MẪU BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU