SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ( PGS.TS VÕ VĂN NHỊ)

SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ( PGS.TS VÕ VĂN NHỊ)

Nhãn hiệu: NXB Kinh Tế TPHCM Loại: Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ( PGS.TS VÕ VĂN NHỊ) Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Nhị ...
142.000₫ 178.000₫

SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ( PGS.TS VÕ VĂN NHỊ)

Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Nhị

NXB: Kinh tế TPHCM

Số trang: 630

Năm XB: 2016

 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Quyển sách Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên thực hiện đúng Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, được ban hành kèm thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

1. TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

2. VẬN DỤNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN

 

3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, NỢ PHẢI THU VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

 

1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 

2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU

 

3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

 

1. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

2. KẾ TOÁN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ

 

3. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

 

2. KẾ TOÁN CHỦ SỞ HỮU

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

 

2. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH KINH DOANH HÀNG HÓA

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG HÓA

 

2. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG

 

3. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG

 

4. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA BĐS

 

5. KẾ TOÁN CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA

 

6. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

 

2. KẾ TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

3. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CHỨNG KHOÁN KINH DOANH VÀ DỰ PHÒNG TỔN THẤT ĐẦU TƯ VÀO ĐƠN VỊ KHÁC

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 

2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHÁC

 

3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

 

CHƯƠNG 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC)

 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

 

4. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

 

PHẦN 2: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

2. DANH MỤC VÀ MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

3. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

PHẦN 3: SỔ KẾ TOÁN

 

PHẦN 4: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN (BAO GỒM 119 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN)

 

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU