SÁCH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (BỘ TÀI CHÍNH)

SÁCH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (BỘ TÀI CHÍNH)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
SÁCH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (BỘ TÀI CHÍNH) ...
360.000₫ 450.000₫

SÁCH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (BỘ TÀI CHÍNH)

Tác giả: Bộ Tài Chính

NXB: Tài Chính

Năm XB: 2017

Số Trang: 623

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ CÔNG

 

1. LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 49/2014/QH13 NGÀY 18/6/2014

 

2. THÔNG TƯ 01/2017/TT-BKHĐT NGÀY 14/2/2017 CỦA  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CẤP XÃ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

 

PHẦN II: QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU

 

1. LUẬT ĐẤU THẦU CỦA QUỐC HỘI, SỐ 43/2013/QH13 NGÀY 26/11/2013

 

2. NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP NGÀY 26/06/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

PHẦN III: QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

 

1. THÔNG TƯ 08/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

2. THÔNG TƯ 108/2016/TT-BTC NGÀY 30/6/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 08/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

 

3. THÔNG TƯ 09/2016/TT-BTC NGÀY 18/1/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC.

 

4. THÔNG TƯ 349/2016/TT-BTC NGÀY 30/12/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUÔN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020.

 

5. THÔNG TƯ 72/2017/TT-BTC NGÀY 17/07/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU TỪ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

 

6. THÔNG TƯ 85/2017/TT-BTC NGÀY 15/8/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM

 

PHẦN IV: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

1. LUẬT XÂY DỰNG SỐ 50/2014/QH13 NGÀY 18/6/2014

 

2. NGHỊ ĐỊNH 32/2015/NĐ-CP NGÀY 25/03/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

3. NGHỊ ĐỊNH 37/2015/NĐ-CP NGÀY 22/4/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

4. NGHỊ ĐỊNH 44/2015/NĐ-CP NGÀY 6/5/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.

 

5. NGHỊ DINH 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18/6/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

6. NGHỊ ĐỊNH 42/2017/NĐ-CP NGÀY 05/04/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH NGHỊ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18/06/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

7. NGHỊ ĐỊNH 161/2016/NĐ-CP NGÀY 2/12/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020.

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU