SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN BẢO ĐẢM ÁP DỤNG THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2017 (CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; ÁN LỆ; GIẢI ĐÁP NGHIỆP VỤ; CÔNG VĂN TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ)

SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN BẢO ĐẢM ÁP DỤNG THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2017 (CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; ÁN LỆ; GIẢI ĐÁP NGHIỆP VỤ; CÔNG VĂN TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN BẢO ĐẢM ÁP DỤNG THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2017
210.000₫ 300.000₫

SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN BẢO ĐẢM ÁP DỤNG THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2017 (CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; ÁN LỆ; GIẢI ĐÁP NGHIỆP VỤ; CÔNG VĂN TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ)

 

Nhà Xuất Bản Lao Động

Năm XB: 2018

Khổ Sách: 19 X 27 Cm

Số Trang: 696

 

Giới thiệu cuốn sách "Hệ thống văn bản bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2007-2017" của tác giả TS. Trần Văn Hà biên soạn. Sách được nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản tháng 7/2018.


Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử là nhiệm vụ hiến định, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Tóa án nhân dân tối cao phải tập trung thực hiện. Trong nhiều năm qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều nghị quyết, thông tư, công văn trao đổi nghiệp vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, ban hành nhiều thông tư liên tịch nhằm triển khai thi hành có hiệu quả các đạo luật quan trọng được Quốc hội thông qua, trong đó có những đạo luật trực tiếp liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp, mà trọng tâm là công tác xét xử.


Đặc biệt, từ năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao đã lựa chọn các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, tổng kết, phát triển thành án lệ để áp dụng trong xét xử. Việc phát triển án lệ được coi là một trong những dấu ấn cải cách tư pháp, là phương thức hữu hiệu để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, tạo lập tính ổn định, minh bạch và công bằng trong các phán quyết của Tòa án theo tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Hiến pháp năm 2013. Cũng từ năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao đã tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị của địa phương để kịp thời nghiên cứu, ban hành các giải đáp vấn đề nghiệp vụ để áp dụng thống nhất trong khi chờ ban hành các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao


Để thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và có hệ thống các văn bản nêu trên của Tòa án nhân dân tối cao. xin trân trọng giới thiệu cuốn sách gồm những nội dung sau:

 

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH (GỒM 43 VĂN BẢN)

PHẦN THỨ HAI: CÁC ÁN LỆ CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (GỒM 18 ÁN LỆ)

PHẦN THỨ BA: GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÍNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ, DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ, TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

PHẦN THỨ TƯ: CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRAO ĐỔI MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ (GỒM 11 CÔNG VĂN)

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU