Sách Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật Và Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Kỳ Họp Thứ 5 Quốc Hội Khóa XIV).  

Sách Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật Và Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Kỳ Họp Thứ 5 Quốc Hội Khóa XIV).  

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
Sách Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật Và Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Kỳ Họp Thứ 5 Quốc Hội Khóa XIV).
245.000₫ 350.000₫

 Sách Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật Và Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Kỳ Họp Thứ 5 Quốc Hội Khóa XIV).
 

 

NXB: Lao Động

Năm XB: 2018

Khố sách: 20x28 Cm

Số trang: 400 trang

Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật Và Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Kỳ Họp Thứ 5 Quốc Hội Khóa XIV) đã thông qua thao Nghị quyết 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018. Theo đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 7 Luật, bao gồm:

 

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12-6-2018;

 

Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08-6-2018;

 

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12-6-2018;

 

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12-6-2018;

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14-6-2018;

 

Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14-6-2018. Tất cả các luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019.


Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08-6-2018 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết số 58/2018/QH14 ngày 12-6-2018 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12-6-2018 Về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15-6-2018 Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 15-6-2018 Thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15-6-2018 Thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”;  Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15-6-2018 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.


Nhằm giúp quý độc giả tìm hiểu các luật và các nghị quyết nêu trên,  Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn Sách: Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật Và Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Kỳ Họp Thứ 5 Quốc Hội Khóa XIV).

       Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:


Phần thứ nhất. Hệ thống toàn văn 7 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV)


1 -  Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12-6-2018; 


2 -  Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08-6-2018;


3 -  Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12-6-2018;


4 -  Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12-6-2018;


5 -  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14-6-2018; 


6 -  Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14-6-2018.


7 -  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến Quy Hoạch số 28/2018/QH14 ngày 15-6-2018; 


(Tất cả các luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019.)


Phần thứ hai: Các Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV)


Phụ lục: Một số Luật có liên quan
       

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT TỐ CÁO

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT QUY HOẠCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY SẢN

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT ĐƯỜNG SẮT

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY LỢI

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐIỆN LỰC

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT CẢNH VỆ

10.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THỪA KẾ

19.000₫ 27.000₫

SÁCH LUẬT BÁO CHÍ

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT DU LỊCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT XUẤT BẢN

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT DẠY NGHỀ

13.000₫ 18.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU