SÁCH HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) TẬP 1

SÁCH HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) TẬP 1

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Hồng Đức Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) TẬP 1
360.000₫ 450.000₫

SÁCH HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) TẬP 1

 

Tác giả: TS. Lê Đăng Doanh - TS. Cao Thị Oanh

Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Khổ sách: 19x27 Cm

Trọng Lượng: 1500 gr

Bìa sách: Bìa Mềm

Năm XB: 2018

Số trang: 872

Sách Đẹp chữ In Màu

 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình cải cách ở Việt Nam. Bộ luật hình sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đây là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước để đấu tranh phòng và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo lệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, đảm bảo giữ vững thành quả của cách mạng, duy trì trật tự, an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi công dân được sống trong môi trường xã hội và sinh thái lành mạnh, mang tính chất nhân văn cao.

Ngày 20/6/2016, với tỷ lệ 88,39% số các đại biểu có mặt tán thành, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua toàn bộ nội dung của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Với mục đích giải thích làm sáng tỏ các quy định trong Bộ luật hình sự, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn; Góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản bộ sách Hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam, gồm 2 cuốn.

Cuốn 1: Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Tập I

Cuốn 2: Những quy định mới nhất hướng dẫn thực hiện Bộ luật hình sự năm 2015 (ddax được sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Tập II

Bộ sách do tập thể tác giả là các Giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ, giảng viên trường đại học luật, học viện tư pháp, học viện cảnh sát… biên soạn.

Bộ sách là tài liệu bổ ích, thiết thực cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Hình Sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự.sự

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

CHƯƠNG 2: HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CHƯƠNG 3: TỘI PHẠM

CHƯƠNG 4: NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

CHƯƠNG 5: THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

CHƯƠNG 6: HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

CHƯƠNG 8: QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 9: THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 10: XÓA ÁN TÍCH

CHƯƠNG 11: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

CHƯƠNG 12: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

PHẦN THỨ HAI: CÁC TỘI PHẠM

CHƯƠNG 13: CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

CHƯƠNG 14: CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

CHƯƠNG 15: CÁC TỘI XÂM PHẬM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

CHƯƠNG 16: CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU

CHƯƠNG 17: CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

CHƯƠNG 18: CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

CHƯƠNG 19: CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 20: CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

CHƯƠNG 21: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

CHƯƠNG 22: CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 23: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

CHƯƠNG 24: CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

CHƯƠNG 25: CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHỐI THUỘC VỚI QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN ĐẤU, PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU

CHƯƠNG 26: CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

PHẦN THỨ BA: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Nhà sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU