SÁCH GIÁO TRÌNH CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

SÁCH GIÁO TRÌNH CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

Nhãn hiệu: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH GIÁO TRÌNH CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)
123.000₫

SÁCH GIÁO TRÌNH CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

 

Tác giả: nhiều tác giả

Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nộ

Khổ sách: 16x24cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 411

 

Để làm rõ bản chất, nội dung của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, giáo trình Các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự đề cập đến cơ sở lý luận và thực tiễn của hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự. Trên cơ sở đo, phân tích làm rõ bản chất pháp lý cũng như ý nghĩa của các nguyên tắc được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 đối với lập pháp tố tụng hình sự và thực thi pháp luật tố tụng hình sự trong quá trình giải quyết vụ án. Do đó, giáo trình này có hai phần:

 

Phần 1 với 6 chương giải quyết các vấn đề: quan niệm nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự: khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự tỏng một số mô hình tố tụng hình sự tiêu biểu trên thế giới. Quá trình phát triển của lập pháp tố tụng hình sự Việt Nam từ 1945 đến nay. Khái quát hệ thống các nguyên tắc cơ bản của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

 

Phần hai: trình bày các nguyên tắc cơ bản được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

 

Với nội dung hai phần trên, giáo trình hy vọng cung cấp cho bạn đọc tri thức về các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự một cách hệ thống, khái quát, chi tiết, khẳng định tính trội của hệ thống các nguyên tắc cơ bản quy định tại chương II bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: LÝ LUẬN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 1: QUAN NIỆM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

 

CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 3: VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 4: PHÂN LOẠI NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 5: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CÁC MÔ HÌNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ CHỦ YẾU VÀ Ở LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC

 

CHƯƠNG 6: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

 

PHẦN HAI: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015

 

CHƯƠNG 7: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BỘ  LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015

 

CHƯƠNG 8: NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 9: NGUYÊN TẮC TÔN TRỘNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN

 

CHƯƠNG 10: NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

 

CHƯƠNG 11: NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ THÂN THỂ

 

CHƯƠNG 12: NGUYÊN TẮC BẢO HỘ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, DANH DỰ, NHÂN PHẨM, TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN, DANH DỰ, UY TÍN, TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN

 

CHƯƠNG 13: BẢO ĐẢM QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở, ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH, AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN CỦA CÁ NHÂN

 

CHƯƠNG 14: NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI

 

CHƯƠNG 15: NGUYÊN TĂC XÁC ĐỊNH SỰ THẬT CỦA VỤ ÁN

 

CHƯƠNG 16: NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA BỊ HẠI, ĐƯƠNG SỰ

 

CHƯƠNG 17: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

 

CHƯƠNG 18: TRÁCH NHIỆM KHỞI TỐ VÀ XỬ LÝ VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 19: TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

 

CHƯƠNG 20: NGUYÊN TẮC TRÁCH NHIỆM THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIẾM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 21: NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM SỰ VÔ TƯ CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TUNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

 

CHƯƠNG 22: NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN, HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT

 

CHƯƠNG 23: NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ XÉT XỬ CÓ HỘI THẨM THAM GIA VÀ NGUYÊN TẮC TÒA ÁN XÉT XỬ TẬP THỂ

 

CHƯƠNG 24: NGUYÊN TẮC KHÔNG BỊ AI KẾT ÁN HAI LẦN VÌ MỘT TỘ PHẠM VÀ NGUYÊN TẮC TÒA ÁN XÉT XỬ KỊP THỜI, CÔNG BẰNG, CÔNG KHAI

 

CHƯƠNG 25: NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG XÉT XỬ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

 

CHƯƠNG 26: NGUYÊN TẮC CHẾ ĐỘ XÉT XỬ SƠ THẨM, PHÚC THẨM ĐƯỢC BẢO ĐẢM

 

CHƯƠNG 27: NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM HIÊU LỰC CUA BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VÀ NGUYÊN TẮC TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT DÙNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 28: NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 29: NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 30: NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

CHƯƠNG 31: NGUYÊN TẮC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

Nhà Sách Pháp Luật Trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU