SÁCH ĐỒNG BỘ HÓA LUẬT TƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (SÁCH CHUYÊN KHẢO)

SÁCH ĐỒNG BỘ HÓA LUẬT TƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (SÁCH CHUYÊN KHẢO)

Nhãn hiệu: NXB Công An Nhân Dân Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH ĐỒNG BỘ HÓA LUẬT TƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (SÁCH CHUYÊN KHẢO)
160.000₫ 200.000₫

SÁCH ĐỒNG BỘ HÓA LUẬT TƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (SÁCH CHUYÊN KHẢO)

 

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: Công an Nhân Dân

Khổ sách: 16x24cm

Bìa sách: Bìa cứng

Năm XB: 2018

Số trang: 415

 

Kinh tế thị trường đòi hỏi một nền tảng luật tư trọn khối, tương đối ổn định để bảo đảm cho sự chắc chắn của các quan hệ thị trường, quan hệ sở hữu, và sự an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Kinh tế thị trường trong khí đó cũng đòi hỏi sự linh động của luật tư ở mức độ nhất định để bao quát và theo kịp sự phát triển không ngừng của các quan hệ xã hội. Các đòi hỏi khá trái ngược này cần tới sự xử lý rất tinh tế để bảo đảm cho luật tư không bỏ qua chúng, nhưng đồng thời vẫn là một chính thể.

Trong khuôn khổ đề tài cấp Đại học quốc gia Hà Nội mang tên “Đồng bộ hóa luật tư trong bối cảnh xây dựng kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay”, Nhóm tác giả công bố trong sách chuyên khảo này một phần của các kết quả nghiên cứu.

Nội dung cuốn sách này đi sâu vào nghiên cứu lý luận về luật tư và đồng bộ hóa luật tư, khái quát thực trạng luật tư ở Việt Nam và đưa ra một vài giải pháp chủ yếu liên quan tới đồng bộ hóa luật tư.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỒNG BỘ HÓA LUẬT TƯ

1. DẪN LUẬN VỀ ĐỒNG BỘ HÓA LUẬT TƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2. SỰ PHÂN BIỆT GIỮA LUẬT CÔNG VÀ LUẬT TƯ

3. NHỮNG NGUYÊN TẮC XUYÊN SUỐT CỦA PHÁP LUẬT

4. PHÁP ĐIỂN HÓA LUẬT TƯ

5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NGOÀI TÒA ÁN

6. LÝ LUẬN VỀ NGUỒN CỦA LUẬT TƯ VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN ÁP DỤNG CÁC LOẠI NGUỒN

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LUẬT TƯ Ở VIỆT NAM

1. TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG CỦA LUẬT TỐ TỤNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT TƯ

2. TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG CỦA PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI NGOÀI TÒA ÁN

3. TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG CÁC LUẬT TỐ TỤNG TRONG LINH VỰC LUẬT TƯ

4. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CHƯƠNG 3: BẢO ĐẢM TÍNH ĐỒNG BỘ CỦA LUẬT TƯ

1. HAI LÀN SÓNG NHẤT THỂ HÓA PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG VIỆT NAM: THÀNH TỰU, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG

2. NHỮNG VẤN ĐỀ XUYÊN SUỐT CỦA QUYỀN NHÂN THÂN TRONG PHÁP ĐIỂN HÓA LUẬT TƯ

3. XÁC ĐỊNH PHẠM VI CÁC BỘ PHÁP ĐIỂN HÓA TRONG BỐI CẢNH NHẤT THỂ HÓA LUẬT TƯ

4. XÁC ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA LUẬT NỘI DUNG VÀ LUẬT TỐ TỤNG

5. SỰ THỂ HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT

6. SỬ DỤNG NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT TỐ CÁO

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT QUY HOẠCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY SẢN

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT ĐƯỜNG SẮT

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY LỢI

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐIỆN LỰC

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT CẢNH VỆ

10.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THỪA KẾ

19.000₫ 27.000₫

SÁCH LUẬT BÁO CHÍ

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT DU LỊCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT XUẤT BẢN

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT DẠY NGHỀ

13.000₫ 18.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU