SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (NXB TÀI CHÍNH)

SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (NXB TÀI CHÍNH)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (NXB TÀI CHÍNH) Tác giả: Bộ Tài Chính NXB : Tài Chính Năm...
280.000₫ 350.000₫

SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (NXB TÀI CHÍNH)

Tác giả: Bộ Tài Chính

NXB : Tài Chính

Năm XB: 2017

Số Trang: 660

 

Để theo kịp với tình hình kinh tế hiện nay và xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào công tác quản lý ngân sách nhà nước, ngày 10/10/2017, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được áp dụng trong cả nước từ ngày 01/01/2018.

 

Thông tư này áp dụng từ năm tài chính 2018 thay thế cho quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010  hướng dẫn sửa đổi bổ sung quyết định 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính.

 

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành lần này được xây dựng trên nguyên tắc thỏa mãn và cập nhật các yêu cầu mới nhất của Luật Ngân Sách Nhà Nước số 83/2015/QH13 và các văn bản pháp luật hiện hành áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

Để giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan quản lý và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu cũng như triển khai thực hiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp – Theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính.”

 

MỤC LỤC

 

1. THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC NGÀY 10/10/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

2. PHỤ LỤC 01: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

 

3. PHỤ LỤC 02: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

4. PHỤ LỤC 03: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

 

5. PHỤ LỤC 04: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

 

6. HỆ THỐNG SƠ ĐỒ KẾ TOÁN

 

7. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

 

8. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN HƯỚNG DẪN

 

Cuốn sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp xuất bản lần này ngoài việc giới thiệu đầy đủ nội dung của Thông Tư số 107/2017/TT-BTC còn được bổ sung Hệ thống sơ đồ kế toán và một số ví dụ minh họa nhằm cụ thể hóa các quy định của thông tư 107/2017/TT-BTC trong việc hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.

 

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU