SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107 (NXB TÀI CHÍNH)

SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107 (NXB TÀI CHÍNH)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107 (NXB TÀI CHÍNH) Tác giả: Bộ Tài Chính NXB:...
245.000₫ 350.000₫

SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107 (NXB TÀI CHÍNH)

 

Tác giả: Bộ Tài Chính

NXB: Tài Chính

Năm XB: 2018

Số Trang: 

 

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:


- Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.


- Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.


Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về:


- Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;


- Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;


- Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;


- Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.


Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam liên kết với Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản và phát hành cuốn sách: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. (Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.)
 
NỘI DUNG SÁCH GỒM CÁC PHẦN SAU:


Phần thứ nhất: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC


Phần thứ hai: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN


Phần thứ ba: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN


Phần thứ tư: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU