Sách CẨM NANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHI TIÊU MUA SẮM, KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Sách CẨM NANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHI TIÊU MUA SẮM, KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc cập nhật và tra cứu những văn bản pháp luật mới của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản...
245.000₫ 350.000₫

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc cập nhật và tra cứu những văn bản pháp luật mới của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công, cũng như các quy định có liên quan khác, Nhà xuất bản Tài chính  xuất bản cuốn sách: “CẨM NANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG - TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHI TIÊU MUA SẮM, KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do vậy, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công được coi là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đứng đầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị được đầu tư, mua sắm trang bị tài sản.

 

Để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ngày 21/6/2017 Quốc hội đã ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;

 

Bên cạnh đó, Chính Phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công như Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Nghị định số 152/2017/NĐ-CPngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;Quyết định số 50/2017/QĐ-CPngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;…

       Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:

Phần thứ nhất: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Phần thứ hai: Tiêu chuẩn, định mức, chi tiêu mua sắm, khoán kinh phí và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công;

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày 400 trang, Giá Bìa: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2018.     

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU