Sách Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Sách Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Sách Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều...
245.000₫ 350.000₫

Sách Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

 

  Vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản mới quy định về kế toán, dự toán sách nhà nước, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;... Cụ thể như: Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 02-02-2018 Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018; Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29-12-2017 Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018; Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15-12-2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24-01-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18-4 -2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước; Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06-02-2018 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế;…

 

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:


Phần thứ nhất:  Những quy định pháp luật kế toán cần biết


Phần thứ hai:  Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành


Phần thứ ba: Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành


Phần thứ tư: Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước


Phần thứ năm: Quy định mới về giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
 
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá Bìa: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2018.  

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!
 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU