SÁCH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ TÀI NGUYÊN

SÁCH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ TÀI NGUYÊN

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
SÁCH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ TÀI NGUYÊN ...
82.000₫ 96.000₫

SÁCH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ TÀI NGUYÊN

 

 

MỤC LỤC

 

I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

1. Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ khoản 7 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính

 

2. Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT vả Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 28/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.

 

3. Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT.

 

II. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế TTĐB và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TTĐB.

 

III. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

1. Văn Bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

2. Văn bản hợp nhất số 19/VBHN ngày 20/7/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 

IV. THUẾ TÀI NGUYÊN

 

1. Thông tư số 174/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung điểm A khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên

 

2. Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH THUẾ

126.000₫ 149.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU