SÁCH BỘ LUẬT HẰNG HẢI VIỆT NAM (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

SÁCH BỘ LUẬT HẰNG HẢI VIỆT NAM (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BỘ LUẬT HẰNG HẢI VIỆT NAM (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
27.000₫ 34.000₫

SÁCH BỘ LUẬT HẰNG HẢI VIỆT NAM (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

 

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Khổ sách: 14 x 20 cm
Bìa sách: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 250

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
Luật gồm:
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II. TÀU BIỂN  Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG III. THUYỀN VIÊN
CHƯƠNG IV. CẢNG BIỂN
CHƯƠNG V. AN TOÀN HÀNG HẢI, AN NINH HÀNG HẢI, LAO ĐỘNG HÀNG HẢI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG VI. BẮT GIỮ TÀU BIỂN
CHƯƠNG VII. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
CHƯƠNG VIII. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
CHƯƠNG IX. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU
CHƯƠNG X. ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI
Chương XI. HOA TIÊU HÀNG HẢI
CHƯƠNG XII. LAI DẮT TÀU BIỂN CHƯƠNG
XIII. CỨU HỘ HÀNG HẢI
CHƯƠNG XIV. TRỤC VỚT TÀI SẢN CHÌM ĐẮM
CHƯƠNG XV. TAI NẠN ĐÂM VA
CHƯƠNG XVI. TỔN THẤT CHUNG
CHƯƠNG XVII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI CÁC KHIẾU NẠI HÀNG HẢI
CHƯƠNG XVIII. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI
CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HÀNG HẢI
CHƯƠNG XX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT TỐ CÁO

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT QUY HOẠCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY SẢN

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT ĐƯỜNG SẮT

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY LỢI

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐIỆN LỰC

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT CẢNH VỆ

10.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THỪA KẾ

19.000₫ 27.000₫

SÁCH LUẬT BÁO CHÍ

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT DU LỊCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT XUẤT BẢN

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT DẠY NGHỀ

13.000₫ 18.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU