SÁCH BÌNH LUẬT BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 – PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐINH VĂN QUẾ)

SÁCH BÌNH LUẬT BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 – PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐINH VĂN QUẾ)

Nhãn hiệu: NXB Thông Tin và Truyền Thông Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬT BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 – PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐINH VĂN QUẾ)
120.000₫ 150.000₫

SÁCH BÌNH LUẬT BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 – PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐINH VĂN QUẾ)

Tác giả: Đinh Văn Quế

NXB: Thông tin và truyền thông

Khổ sách: 14 x 20 cm

Năm XB: 2018

Số trang: 427

Giới thiệu tác giả: Thạc sĩ, Luật sư Đinh Văn Quế, nguyên thành viên Hội đồng thẩm phán, nguyên chánh tòa Hình Sự Tòa án nhân dân tối cao, tác giả của hơn 50 tác phẩm bình luận chuyên sâu về luật hình sự và tố tụng hình sự; Đặc biệt là bộ sách 12 cuốn bình luận về Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự.

 

Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung tại kỳ hợp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Đây là bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự năm 1999.

Bộ luật Hình sự năm 2015 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; là một đạo luật thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

So sánh bới Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều quy định mới về tội phạm và hình phạt. Việc hiểu và áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự trong việc đấu tranh và phòng ngừa tội phạm là rất quang trọng. Vì vậy, công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình Sự để mọi người, nhất là đối với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng nắm được nội dung cơ bản của Bộ luật, trong đó có những nội dung mới được sửa đổi bổ sung, nhằm áp dụng thống nhất là vấn đề cấp thiết.

Với ý nghĩa trên Cuốn sách “Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 phần thứ nhất” của Thạc Sỹ Đinh Văn Quế, nguyên thành viên hội đồng thẩm phán, Chánh tòa Hình Sự - Tòa án nhân dân tối cao, người đã cho công bố gần 50 tác phẩm về hình sự và tố tụng hình sự, trong đó có bộ sách bình luận khoa học về Bộ luật hình sự năm 1999, đã được cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố tụng, các luật sự, các giảng viên và sinh viên trong các trường đại học luật và cán bộ làm công tác pháp luật tham khảo.

 

Trên cơ sở cuốn “Bình luận phần chung Bộ luật hình sự năm 1999”, căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999, đối chiếu với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các chế định trong phần thứ nhất của Bộ luật hình sự năm 2015, đồng thời cũng nêu một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với lý luận và thực tiễn.

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

CHƯƠNG 2: HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CHƯƠNG 3: TỘI PHẠM

CHƯƠNG 4: THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

CHƯƠNG 5: HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 6: CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI

CHƯƠNG 7: QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 8: THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 9: XÓA ÁN TÍCH

CHƯƠNG 10: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

CHƯƠNG 11: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU