SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 (TS. NGUYỄN MINH ANH)

SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 (TS. NGUYỄN MINH ANH)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 (TS. NGUYỄN MINH ANH)
186.000₫ 280.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 (TS. NGUYỄN MINH ANH)


Tác giả: TS Nguyễn Minh Oanh (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm XB: 2018
Khổ sách: 16 x 24 cm 
Số trang: 616 trang

 

Nhà ở là một tài sản có giá trị lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống con người. Sở hữu nhà, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác liên quan đến nhà ở được mọi người quan tâm đặc biệt. Điều chỉnh các vấn đề về nhà ở cũng là một nội dung pháp lý cần thiết mà bất kỳ quốc gia nào cũng chú trọng.

Ngày 25 tháng 11 năm 2014, tại kỳ hợp thứ 8, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố ngày 8 tháng 12 năm 2014 và luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015.

Luật nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn được ban hành đã tạo một hành lang pháp lý cần thiết điều chỉnh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhà ở như phát triển nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở và việc xử lý vi phạm các vấn đề về nhà ở…

Để giúp bạn đọc có cách hiểu đầy đủ, sâu sắc làm cơ sở cho việc áp dụng, nghiên cứu và tìm hiểu luật nhà ở trên thực tiễn, tập thể tác giả là các chuyên gia pháp luật đã biên soạn cuốn sách “Bình luận Luật Nhà ở năm 2014”

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở bình luận các quy định của Luật Nhà ở năm 2014 trong mối quan hệ với các văn bản pháp luật có liên quan như Hiến Pháp năm 2013, Luật Kinh doanh Bất Động Sản, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng năm 2014...và các văn bản hướng dẫn thị hành để xây dựng nên một cách hiểu thống nhất và toàn diện.

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 6)

CHƯƠNG 2: SƠ HỮU NHÀ Ở (ĐIỀU 7 ĐẾN ĐIỀU 12)

CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN NHÀ Ở (ĐIỀU 13 ĐẾN ĐIỀU 48)

CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI (ĐIỀU 49 ĐẾN ĐIỀU 66)

CHƯƠNG 5: TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN NHÀ Ở (ĐIỀU 67 ĐẾN ĐIỀU 74)

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở (ĐIỀU 75 ĐẾN ĐIỀU 97)

CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ ( ĐIỀU 98 ĐẾN ĐIỀU 116)

CHƯƠNG 8: GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở (ĐIỀU 117 ĐẾN ĐIỀU 158)

CHƯƠNG 9: QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI (ĐIỀU 159 ĐẾN ĐIỀU 162)

CHƯƠNG 10: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở (ĐIỀU 163 ĐẾN ĐIỀU 166)

CHƯƠNG 11: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở (ĐIỀU 167 ĐẾN ĐIỀU 176)

CHƯƠNG 12: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở (ĐIỀU 177 ĐẾN ĐIỀU 180)

CHƯƠNG 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 181 ĐẾN ĐIỀU 182)

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU