​​​​​​​SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013

​​​​​​​SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
cuốn sách Bình luân khoa học Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là công trình khoa học do tập thể tác giả của Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn
96.000₫ 120.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013

 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia

Khổ sách: 16x24 Cm

Bìa sách: Bìa Mềm

Năm xuất bản: 2016

Số Trang: 457

 

Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; đồng thời thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo về tổ quốc, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

 

Để triển khai thi hành Hiến Pháp năm 2013, việc tuyên truyền, phổ biến và làm rõ các nội dung cụ thể của Hiến Pháp năm 2013 qua các hình thức tìm hiểu, hỏi – đáp và đặc biệt là bình luận khoa học để làm sáng rõ nội dung của Hiến Pháp hiện hành cho toàn dân là điều hết sức cần thiết, góp phần đưa Hiến Pháp năm 2013 vào đời sống đạt hiệu quả cao.

 

Trên tinh thần đó, cuốn sách Bình luân khoa học Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là công trình khoa học do tập thể tác giả của Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn đã làm rõ nội hàm của các quy định trong Hiến Pháp năm 2013, từ Lời nói đầu đến chương 21 – Hiệu lực của Hiến Pháp và việc sửa đổi Hiến Pháp, qua đó làm sáng tỏ các nội dung liên quan đến từng chương, chế định, điều khoản cụ thể.

 

Đặc biệt, các tác giả đã phân tích những điểm mới và ý nghĩa việc đổi mới của Hiến Pháp năm 2013 so với các Hiến Pháp trước đây, từ đó đề xuất những giải pháp thực thi từ góc độ nhận thức và quan điểm khoa học của cá nhân các nhà luật học và các chuyên gia. Đây là cuốn sách có ý nghĩa về mặt pháp lý, khoa học và thực tiễn.

 

MỤC LỤC

DẪN NHẬP

1. BỐI CẢNH XÂY DỰNG HIẾN PHÁP NĂM 2013

2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HIẾN PHÁP NĂM 2013

3. CƠ SỞ NHẬN THỨC VÀ TƯ TƯỞNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG HIẾN PHÁP NĂM 2013

4. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỦ ĐẠO XÂY DỰNG HIẾN PHÁP NĂM 2013

CHƯƠNG 1: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

CHƯƠNG 2: QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

CHƯƠNG 3: KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 4: BẢO VỆ TỔ QUỐC

CHƯƠNG 5: QUỐC HỘI

CHƯƠNG 6: CHỦ TỊCH NƯỚC

CHƯƠNG 7: CHÍNH PHỦ

CHƯƠNG 8: TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CHƯƠNG 9: CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

CHƯƠNG 10: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 11: HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

 

PHỤC LỤC

PHỤ LỤC 1: CẤU TRÚC CỦA HIÊN PHÁP NĂM 2013 SO SÁNH VỚI HIẾN PHÁP NĂM 1992

PHỤ LỤC 2: TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013 SO VỚI HIẾN PHÁP NĂM 1992

 

Nhà Sách Pháp Luật Trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU