SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC HIẾN PHÁP HIỆN HÀNH NĂM 2013

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC HIẾN PHÁP HIỆN HÀNH NĂM 2013

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Bình luận khoa học Hiến Pháp Hiện Hành năm 2013 do tập thể tác giả công tác tại Văn phòng Quốc Hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Bộ tư pháp...biên soạn
212.000₫ 265.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC HIẾN PHÁP HIỆN HÀNH NĂM 2013

 

Tác giả: GS.TS Hoàng Thế Liên

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Khổ sách: 16x24Cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm Xuất bản: 2018

Số trang: 867

 

Để phục vụ việc triển khai thi hành Hiến Pháp năm 2013, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Bình luận khoa học Hiến Pháp Hiện Hành năm 2013 do tập thể tác giả công tác tại Văn phòng Quốc Hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Bộ tư pháp – là những đơn vị tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng và thực thi Hiến pháp biên soạn.

 

Cuốn sách được hệ thống từ các nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn của các nhà khoa học, các chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực pháp luật nói chung, luật Hiến pháp nói riêng; được bình luận xuyên suốt từ Lời nói đầu đến từng điều luật, trong đói giới thiệu khái quát nội dung chính của từng chương trước khi bình luận cụ thể, đồng thời kết hợp so sánh với Hiến Pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001); từ đó rút ra những điểm mới, tiến bộ của Hiến pháp năm 2013.

 

MỤC LỤC

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

LỜI MỞ ĐẦU

BÌNH LUẬN KHOA HỌC HIÊN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013

CHƯƠNG 1: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 13

CHƯƠNG 2: QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ 14 ĐẾN ĐIỀU 49

CHƯƠNG 3: KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ ĐIỀU 50 ĐẾN ĐIỀU 63

CHƯƠNG 4: BẢO VỆ TỔ QUỐC

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ ĐIỀU 64 ĐẾN ĐIỀU 68

CHƯƠNG 5: QUỐC HỘI

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ ĐIỀU 69 ĐẾN ĐIỀU 85

CHƯƠNG 6: CHỦ TỊCH NƯỚC

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ ĐIỀU 86 ĐẾN ĐIỀU 93

CHƯƠNG 7: CHÍNH PHỦ

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ ĐIỀU 94 ĐẾN ĐIỀU 101

CHƯƠNG 8: TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ ĐIỀU 102 ĐẾN ĐIỀU 109

CHƯƠNG 9: CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ 110 ĐẾN ĐIỀU 116

CHƯƠNG 10: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ ĐIỀU 117 ĐẾN ĐIỀU 118

CHƯƠNG 11: HỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

KHÁI QUÁT CHUNG

BÌNH LUẬN CÁC ĐIỀU TỪ ĐIỀU 119 ĐẾN ĐIỀU 120

 

Nhà Sách Pháp Luật Trân trọng giới thiệu!

 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU