SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (TS. PHẠM MẠNH HÙNG)

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (TS. PHẠM MẠNH HÙNG)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (TS. PHẠM MẠNH HÙNG)
315.000₫ 450.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (TS. PHẠM MẠNH HÙNG)

 

Tác giả: TS. Phạm Mạnh Hùng ( Chủ Biên )

Nhà xuất bản: Lao Động

Năm XB: 2018

Số trang: 838

Khổ sách: 20 x 28cm

 

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, tai kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thay thế Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị Quyết số 41/2017 về việc thi hành một số bộ luật, trong đó có Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Theo đó kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tình hình mới của đất nước.

Cuốn sách : "Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015" do TS. Phạm Mạnh Hùng và các tác giả đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao và Trường Đại học kiểm sát Hà Nội biên soạn. Cuốn sách  không chỉ hướng tới phục vụ các cá nhân, cơ quan , tổ chức trong việc chấp hành và áp dụng pháp luật Tố tụng hình sự mà còn hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập khoa học luật Tố tụng hình sự.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 142): Quy định về phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự; những nguyên tắc cơ bản; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Địa vị pháp lý của người tham gia tố tụng; bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự; Chứng cứ và chứng minh; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; hồ sơ vụ án, văn bản tố tụng và chi phí tố tụng.

PHẦN THỨ HAI: KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ (ĐIỀU 143 ĐẾN ĐIỀU235): Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam trong giai đoạn điều tra, các biện pháp điều tra; giám định và định giá tài sản; nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố, điều tra.

PHẦN THỨ BA: TRUY TỐ (TỪ ĐIỀU 236 ĐẾN ĐIỀU 249): Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố; thẩm quyền, thời hạn truy pháp cưỡng chế của Viện kiểm sát; các quyết định tố tụng khác của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố.

PHẦN THỨ TƯ: XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ (TỪ ĐIỀU 250 ĐẾN ĐIỀU 362): Quy định những vấn đề chung về xét xử, thành phần hội đồng xét xử; nội quy phiên tòa; phòng xử án; biên bản phiên tòa, biên bản nghị án, bản án; nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát xét xử…; Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm; thời hạn tố tụng và các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị xẻ xử; thành phần tham gia, trình tự thủ tục tiến hành phiên tòa sơ thẩm; việc thực hiện quyền kháng cáo, kháng nghị; thanfh phần tham gia và trình tự, thủ tục tiến hành phiên tòa phúc thẩm…

PHẦN THỨ NĂM: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN (ĐIỀU 363 ĐẾN ĐIỀU 369): Quy đinh những vấn đề chung về thi hành án, như bản án, quyết định được đưa ra thi hành ngay; thẩm quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án; một số thủ tục về thi hành án tử hình, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích.

PHẦN THỨ SÁU: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (TỪ ĐIỀU 370 ĐẾN ĐIỀU 412): Quy định về tính chất của giám đốc thẩm, tái thẩm; căn cứ, thẩm quyền, thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; trình tự, thủ tục tiến hành phiên tòa; thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm; thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

PHẦN THỨ BÀY: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT (ĐIỀU 413 ĐẾN ĐIỀU 490): Quy định các thủ tục, bao gồm: thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi; thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân; thủ tục áp dụng biên pháp bắt buộc chữa bệnh; thủ tục rút gọn; việc xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng; việc hiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; vấn đề bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác.

PHẦN THỨ TÁM: HỢP TÁC QUỐC TẾ (TỪ ĐIỀU 491 ĐẾN ĐIỀU 508): Quy định những vấn đề chung về hợp tác quốc tế, như phạm vị, nguyên tắc hợp tác quốc tế; có quan trung ương trong hợp tác quốc tế về tố tụng hình sự; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế cụ thể.

PHẦN THỨ CHÍN: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 509 VÀ ĐIỀU 510): Quy định về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự và trách nhiệm của Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong việc hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Bộ luật tố tụng hình sự

Mỗi điều trong Bộ luật tố tụng hình sự được phân tích, bình luận, giải thích giúp độc giả hiểu rõ hơn từng mục, từng điều khoản trong bộ luật.

 

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU