SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (THỰC HIỆN TỪ 01/7//2017)

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (THỰC HIỆN TỪ 01/7//2017)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (THỰC HIỆN TỪ 01/7//2017)
318.000₫ 398.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (THỰC HIỆN TỪ 01/7//2017)

 

Tác giả: Bùi Thị Huyền

Nhà Xuất Bản Lao Động

Khổ sách: 19x27 Cm

Trọng Lượng: 1000 gr

Bìa sách: Bìa Mềm

Năm XB: 2016

Số trang: 648

Sách Đẹp chữ In Màu

 

Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015, thay thế Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Kế thừa Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12, Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 đã có nhiều sửa đổi căn bản, toàn diện nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, khắc phục những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn công tác giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự.

Thực hiện nghị quyết số 103/2015/QH13 của Quốc hội ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nhằm giúp cho việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự đạt hiệu quả cao, giúp cho việc nghiên cứu, học tập pháp luật tố tụng dân sự được thuận lợi hơn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015”

Cuốn sách do tập thể tác giả là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, giảng dạy và làm công tác thực tiễn biến soạn, dưới sự chủ biên của TS. Bù Thị Huyền. Với mục đích làm rõ nội dung các điều luật để người đọc dễ hiểu và áp dụng, trên cơ sở phân tích, bình luận, so sánh những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 so với những quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trước đây, tập thể trong quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng quy phạm pháp luật để giải quyết vụ việc dân sự trên thực tế.

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

CHƯƠNG 3: THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN

CHƯƠNG 4: CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

CHƯƠNG 5: THÀNH PHẦN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC ĐÂN SỰ

CHƯƠNG 6: NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

CHƯƠNG 7: CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ

CHƯƠNG 8: CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

CHƯƠNG 9: ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC

CHƯƠNG 10: CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG

CHƯƠNG 11: THỜI HẠN TỐ TỤNG

PHẦN THỨ HAI: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

CHƯƠNG 12: KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÍ VỤ ÁN

CHƯƠNG 13: THỦ TỤC HÒA GIẢI VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ

CHƯƠNG 14: PHIÊN TÒA SƠ THẨM

PHẦN THỨ BA: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

CHƯƠNG 15: TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

CHƯƠNG 16: CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM

CHƯƠNG 17: THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM

PHẦN THỨ TƯ: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

CHƯƠNG 18: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

CHƯƠNG 19: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 20: THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

CHƯƠNG 21: THỦ TỤC TÁI THẨM

CHƯƠNG 22: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

CHƯƠNG 23: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

CHƯƠNG 24: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, BỊ HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ HOĂC CÓ KHÓ KHĂN TRONG NHẬN THỨC, LÀM CHỦ HÀNH VI

CHƯƠNG 25: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

CHƯƠNG 26: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH

CHƯƠNG 27: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT

CHƯƠNG 28: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, THỎA THUẬN NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN SAU LY HÔN

CHƯƠNG 29: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

CHƯƠNG 30: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU; THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

CHƯƠNG 31: THỦ XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG

CHƯƠNG 32: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 33: THỦ TỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN

CHƯƠNG 24: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẮT GIỮ TÀU BAY, TÀU BIỂN

PHẦN THỨ BẢY: THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI.

CHƯƠNG 25: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI, CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG 26: THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG 27: THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

PHẦN THỨ TÁM: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG 28: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

PHẦN THỨ CHÍN: THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN

CHƯƠNG 29: THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN

PHẦN THỨ MƯỜI: XỬ LÍ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

CHƯƠNG 30: XỬ LÍ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ

CHƯƠNG 31: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

CHƯƠNG 32: ĐIỀU KHOẢN  THỊ THÀNH

 

Nhà Sách Pháp Luật – Trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU