​​​​​​​SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 (PHẦN CÁC TỘI PHẠM) QUYỂN 1

​​​​​​​SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 (PHẦN CÁC TỘI PHẠM) QUYỂN 1

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
Sách Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 phần các tội phạm
245.000₫ 350.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 (PHẦN CÁC TỘI PHẠM)


Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản Tư pháp 
Khổ: 16 x 24 cm
Số trang : 696 trang
Năm XB: 2018

Hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự và dân sự phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do nhân dân, vì nhân dân; Hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người là một trong những phương hướng cải cách tư pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền tư pháp  trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được khẳng định tại Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính Trị về chiến lược cải cách tư pháp năm 2020.

Trước yêu cầu cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thời gian qua, một loạt các luật lớn, quan trọng đã được ban hành trong đó có Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV (Viết tắt là Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đây được xem là một thành tố quan trọng của pháp luật hình sự, là công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự, an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Tháng 10 năm 2017, Nhà xuất bản Tư Pháp xuất bản cuốn sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 - Phần chung" Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho việc nhận thức thống nhất pháp luật trong việc áp dụng các quy định pháp luật để giải quyết vụ án hình sự,

Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách: "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 - Phần các tội phạm – Quyển 1” do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực hình sự dày công nghiên cứu.

Thông qua việc phân tích, bình luận từng điều luật của 07 chương thuộc Phần các tội phạm (từ Điều 108 đến Điều 247) Bộ luật hình sự, cuốn sách phản ánh quan điểm của tác giả về những nội dung mới, những sửa đổi mang tính tích cực của Bộ luật hình sự, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm còn có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho Bạn đọc.

MỤC LỤC

CHƯƠNG XIII: CÁC TỘI PHẠM AN NINH QUỐC GIA (TỪ ĐIỀU 108  ĐẾN ĐIỀU 122)

CHƯƠNG XIV:  CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA  CON NGƯỜI (TỪ ĐIỀU 123 ĐẾN ĐỀU 156)

CHƯƠNG XV: CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN (TỪ ĐIỀU 157 ĐẾN ĐIỀU 167)

CHƯƠNG XVI: CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU (TỪ ĐIỀU 168 ĐẾN ĐIỀU 180)

CHƯƠNG XVII: CÁC TỘ XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (TỪ ĐIỀU 181 ĐẾN ĐIỀU 187)

CHƯƠNG XVIIII: CÁC TỘ XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

MỤC 1: CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI (ĐIỀU 188 ĐẾN ĐIỀU 199)

MỤC 2: CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM (ĐIỀU 200 ĐẾN ĐIỀU 2016)

MỤC 3: CÁC TỘ PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ (ĐIỀU 217 ĐẾN ĐIỀU 234)

CHƯƠNG XIX: CÁC TỘ PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG (ĐIỀU 235 ĐẾN ĐIỀU 246)

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU