SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Bình luận khoa học Bộ Luật Hình Sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)
409.000₫ 511.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)

 

Tác giả: TS. Nguyễn Đức Mai (Chủ Biên)

Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Khổ sách: 19x27Cm

Bìa Sách: Bìa Mềm

Năm xuất bản: 2018

Số Trang: 1239

 

Việc tìm hiểu nội dung các quy định của Bộ luật Hình Sự năm 2015 (cả ở phần chung và phần các tội phạm), đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi,bổ sung ảu Bộ luật Hình Sự là yêu cầu rất cấp thiết đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân để đưa pháp luật vào cuộc sống.

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả trong việc nghiên cứu tìm hiểu nội dung các quy định của bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, qua đó thấy rõ hơn chính sách hình sự nghiêm minh, đồng thời mở rộng sự khoan hồng, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và mở rộng giao lưu, hợp tác nhiều mặt với các nước của Nhà nước Việt Nam. Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Bình luận khoa học Bộ Luật Hình Sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)

 

Cuốn sách này được biên soạn với sự tham gia của tập thể tác giả là những nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, do Luật sư, TS. Nguyễn Đức Mai làm chủ biên. Các tác giả đã sử dụng văn bản Bộ Luật Hình Sự đã được nhất thể hóa từ Bộ Luật Hình Sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình Sự số 100/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán hiện còn hiệu lực cũng như các điều luật của các luật có liên quan, kết hợp phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các điều luật tương ứng của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 với Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nhằm làm rõ hơn các quy định trong Bộ luật này, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung so với Bộ Luật Hình Sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, không chỉ phục vụ nhu cầu bạn đọc trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn mà còn góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật hình sự cho toàn thể nhân dân và giáo dục mọi người ý thức nghiêm chình chấp hành luật hình sự, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

 

Nội dung sách bình luận chi tiết 26 chương và 426 điều của Bộ luật Hình Sự hiện hành. Sau đây là các tác giả đã tham gia Biên soạn cuốn sách:

CHỦ BIÊN: TS. NGUYỄN ĐỨC MAI

1. Ths. Nguyễn Văn Thuyết – Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Biên soạn:

Chương 1: Điều khoản cơ bản

Chương 2: Hiệu lực của bộ luật hình sự

Chương 3: Tội phạm

Chương 4: Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

2. TS. Nguyễn Đức Mai – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội biên soạn:

Chương 5: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn nhiệm trách nhiệm hình sự

Chương 9: Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt;

Chương 10: Xóa Án tích

Chương 21: Các tôi xâm  phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

Chương 22: Các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính

3. Ths. Lê Xuân Lục – Đại Học Kiểm Sát Hà Nội biên soạn:

Chương 6: Hình Phạt

Chương 7: Các biện pháp tư pháp

Chương 8: Quyết định hình phạt

Chương 15: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của con người.

4. Ths. Nguyễn Vĩnh Huy – Hệ thống luật thịnh Trí thành phố Hồ Chí Minh biên soạn:

Chương 12: Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Chương 14: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

5. TS. Đỗ Thị Ngọc Tuyết – Học viện tư Pháp biên soạn:

Chương 17: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

Chương 18: Các tội phạm về chức vụ

6. Ths. Nguyễn Thanh Mai – Học viện tư Pháp biên soạn:

Chương 11: Những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Chương 18: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

7. Ths. Phạm Thanh Bình – Công ty luật Bảo Ngọc biên soạn:

Chương 19: Các tội phạm về môi trường

Chương 24: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

8. THs. Nguyễn Thị Tuyết – Tòa Án Quân Sự Trung Ương biên soạn:

Chương 20: Các tội phạm về ma túy

9. TS. Nguyễn Mai Bộ - Tòa Án Quân Sự Trung Ương

Chương 16: Các tội xâm phạm sở hữu

Chương 25: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm cảu quân nhân và trách nhiệm cảu người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu;

Chương 26: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU