Sách Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)

Sách Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
Sách Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)
175.000₫ 250.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017 (PHẦN CHUNG) – GS.TS. NGUYỄN NGỌC HÒA


Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa.
Nhà xuất bản: Tư Pháp.
Năm XB: 2017
Số Trang: 436 trang
Khổ sách: 16x24cm

 

Trước yêu cầu cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thời gian qua, một loạt các luật lớn, quan trọng đã được ban hành trong đó có Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV (Viết tắt là Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Để góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho việc nhận thức thống nhất phái luật trong việc áp dụng các quy định pháp luật để giải quyết vụ án hình sự, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuôn sách : Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017” do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ biên.

Cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 – Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội chủ biên. Đây là cuốn sách được bạn đọc hoạt động trong lĩnh vực pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng trông đợi vì Bộ luật hình sự năm 2015 có rất nhiều điểm mới trong phần chung, cần được hiểu một cách thấu đáo.

Phần chung BLHS năm 2015 được các tác giả bình luận kỹ, đầy đủ từng điều luật TRONG CUỐN SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017 (PHẦN CHUNG) – GS.TS. NGUYỄN NGỌC HÒA

Thông qua việc phân tích, bình luận từng điều luật của 12 chương thuộc Phần Chung Bộ luật hình sự, cuốn sách phản ánh quan điểm của các tác giả về những nội dung mới, những sửa đổi mang tính tích cực của Bộ luật, đồng thời đề cập đến một số điểm còn có nhiều ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 4)

CHƯƠNG 2: HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ (ĐIỀU 5 ĐẾN ĐIỀU 7)

CHƯƠNG 3: TỘI PHẠM (ĐIỀU 8 ĐẾN ĐIỀU 19)

CHƯƠNG 4: NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ (ĐIỀU 20 ĐẾN ĐIỀU 26)

CHƯƠNG 5: THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ (ĐIỀU 27 ĐẾN ĐIỀU 29)

CHƯƠNG 6: HÌNH PHẠT (ĐIỀU 30 ĐẾN ĐIỀU 45)

CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP (ĐIỀU 46 ĐẾN ĐIỀU 49)

CHƯƠNG 8: QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT (ĐIỀU 50 ĐẾN ĐIỀU 59)

CHƯƠNG 9: THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT (ĐIỀU 60 ĐẾN ĐIỀU 68)

CHƯƠNG 10: XÓA ÁN TÍCH (ĐIỀU 69 ĐẾN ĐIỀU 73)

CHƯƠNG 11: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI (ĐIỀU 74 ĐẾN ĐIỀU 89)

CHƯƠNG 12: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI (ĐIỀU 90 ĐẾN ĐIỀU 107)

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU