SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 - TS. NGÔ HOÀNG OANH

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 - TS. NGÔ HOÀNG OANH

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 (THỰC HIỆN TỪ 01/01/2017) TS. NGÔ HOÀNG OANH
318.000₫ 398.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 (THỰC HIỆN TỪ 01/01/2017) TS. NGÔ HOÀNG OANH

 

 

 

Tác giả: TS. Ngô Hoàng Oanh

Nhà Xuất Bản Lao Động

Khổ sách: 19x27 Cm

Trọng Lượng: 1000 gr

Bìa sách: Bìa Mềm

Năm XB: 2016

Số trang: 728

Sách Đẹp chữ In Màu

 

Bộ luật Dân sự là một đạo luật có ý nghĩa to lớn không chỉ về mặt bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phát triển kinh tế - xã hội mà còn cả về mặt xây dựng pháp luật.

Bộ luật dân sự năm 2005 được Quốc Hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2015,, sau hơn 9 năm thình hành, đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: chưa đáp ứng được yêu cầu cơ chế pháp lý để công nhận, tôn trọng, bảo về và đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân về dân sự; Nhiều quy định của Bộ luật dân sự còn chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chưa thể hiện được một cách đầy đủ vị trí, vai trò của mình với tư cách là bộ luật nền, luật chung…

Những hạn chế, bất cập nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực và hiệu quả của Bộ luật Dân sự nói riêng, pháp luật dân sự nói chung; chưa thực sự tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như cho việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền dân sự của người dân. Vì vậy ngày 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự năm 2015 (Luật số 91/2015/QH13). Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Bộ luật dân sự năm 2005.

Bộ luật dân sự năm 2015 ra đời có nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của pháp  luật dân sự ở nước ta.

Với mục tiêu giải thích làm sáng tỏ các quy định của pháp luật dân sự, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật dân sự trong thực tiễn. TS. Ngô Hoàng Oanh cùng tập thể tác giả gồm các nhà khoa học, các giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Trường Đại Học Luật Hà Nội, Học Viện Tư Pháp… đã biên soạn cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ Luật Dân Sự năm 2015”.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích, thiết thực cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, các luật sư, các cán bộ thuộc hệ thống cơ quan tòa án, các cơ quan tư pháp và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Dân Sự.

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 2: XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ

CHƯƠNG 3: CÁ NHÂN

CHƯƠNG 4: PHÁP NHÂN

CHƯƠNG 5: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

CHƯƠNG 6: HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ.

CHƯƠNG 7: TÀI SẢN

CHƯƠNG 8: GIAO DỊCH DÂN SỰ

CHƯƠNG 9: ĐẠI DIỆN

CHƯƠNG 10: THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU

PHẦN THỨ HAI: QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

CHƯƠNG 11: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 12: CHIẾM HỮU

CHƯƠNG 13: QUYỀN SỞ HỮU

CHƯƠNG 14: QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

PHẦN THỨ BA: NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

CHƯƠNG 15: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 16: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

CHƯƠNG 17: HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI

CHƯƠNG 18: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN

CHƯƠNG 19: NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 20: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

PHẦN THỨ TƯ: THỪA KẾ

CHƯƠNG 21: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 22: THỪA KẾ THEO DI CHÚC

CHƯƠNG 23: THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 24: THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN

PHẦN THỨ NĂM: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG 25: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 26: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN

CHƯƠNG 27: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ TÀI SẢN, QUAN HỆ NHÂN THÂN

PHẦN THỨ SÁU: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU