SÁCH BÌNH LUẬN CHẾ ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 (TS. TRẦN QUANG HUY)

SÁCH BÌNH LUẬN CHẾ ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 (TS. TRẦN QUANG HUY)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬN CHẾ ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 (TS. TRẦN QUANG HUY)
140.000₫ 200.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN CHẾ ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 (TS. TRẦN QUANG HUY)

 

Nhà Xuất Bản Tư Pháp
Năm XB: 2017
Số trang: 524
Khổ:16x24

 

Nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai và để khắc phục những tồn tại, ngày 29/11/2013 Luật đất đai 2013 được Quốc hội thông qua gồm 14 chương và 212 điều, có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/7/2014 là một trong những đạo luật quan trọng nhằm góp phần ổn định kinh tế - xã hội, xây dựng các quan hệ đất đai mới trên nền tảng của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, đưa các quan hệ đất đai lên một tầm cao mới của thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Đạo luật này đã được hàng triệu đồng bào cả nước đóng góp ý kiến, được các bộ ngành trung ương, các cơ quan nhà nước tại địa phương thảo luận tại hàng ngàn cuộc họp, hôi thảo khoa học nhằm hoàn thiện các chế định cơ bản của Luật Đất Đai.

Luật đất đai 2013 được đánh giá là đã có những thay đổi cơ bản về chất, trong đó, chế định quản lý nhà nước đối với đất đai cũng là một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn và xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa trong giai đoạn hiện nay.

Để góp phần tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai thi hành các quy định của Luật đất đai 2013, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và phổ biến chính sách, pháp luật đất đai đến người làm công tác quản lý nhà nước, đến người sử dụng đất – Nhà xuất bản Tư Pháp  xuất bản cuốn sách “Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật đất đai 2013”

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI, CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 2: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

CHƯƠNG 3: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

CHƯƠNG 4: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT

CHƯƠNG 5: BÌNH LUẬN QUY ĐỊNH VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT

CHƯƠNG 6: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

CHƯƠNG 7: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 8: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.

CHƯƠNG 9: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT – NHỮNG NGUỒN THU CHỦ YẾU CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 10: TÁC ĐỘNG CỦA CÁC SẮC THUẾ TỪ ĐẤT ĐAI TỚI NGUỒN THU NGÂN SÁCH VÀ BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ LIÊN QUAN TỚI ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 11: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ ĐẤT TRONG VIỆC THỊ TRƯỜNG HÁO CÁC QUAN HỆ ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 12: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 13: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 14: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 15: BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 16: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI Ở MỘT SỐ QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI – KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CHO VIỆT NAM

 

PHỤ LỤC LUẬT ĐẤT ĐAI 2013:

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 2: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 3: ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 4: QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐÂT

CHƯƠNG 5: GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

CHƯƠNG 6: THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

CHƯƠNG 7: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CHƯƠNG 8: TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI, GIÁ ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 10: CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT

CHƯƠNG 11: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

CHƯƠNG 12: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 13: GIÁM SÁT, THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

CHƯƠNG 14: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU